شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]
در رأي شعبه‌ي 86 دادگاه عمومي مجتمع شهيد صدر تهران اعلام شد:

بطلان ادعاي وزارت كار و انحلال كانون كارفرمايي موازي

19 آذر (از شبكه اطلاع رساني كارفرمايان ايران)
پنج شنبه 10 دسامبر 2009

جناب آقاي مهرداد يزداني ريئس شعبه 86 دادگاه عمومي (حقوقي) مجتمع شهيد صدر تهران در رأي خود در دادگاه رسيدگي به وضعيت كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران، دعوي وزارت كار و امور اجتماعي مبني بر انحلال اين كانون عالي را «به جهت فاقد مبنا و جايگاه بودن»‌ باطل اعلام كرد و همچنين «كانون عالي كارفرمايان ايران» را كه با حمايت برخي از مسؤلان وزارت كار و امور اجتماعي دولت نهم تأسيس شده بود،‌ بي‌اعتبار دانست و حكم بر ابطال اقدامات انجام يافته در جهت ثبت اين كانون عالي را صادر كرد.

نكته مهم‌تر اينكه اين حكم «نسبت به وزارت كار و امور اجتماعي به جهت آن كه صرفاً‌ يك مرجع اعلامي است نه طرف ترافع،‌ با لحاظ ماده 330 و تبصره ماده 339 قانون آئين دادرسي مدني،‌ قطعي است». اما حكمم نسبت به كانون عالي كافرمايان ايران از تاريخ ابلاغ به مدت 20 روز قابل تجديد نظر در مرجع محترم تجديد نظر استان تهران است.

تمام علاقمنداني كه با دقت سرنوشت «حق آزادي انجمن»‌ در ايران را دنبال مي‌كردند، از صدور چنين حكمي به وجد آمدند. چرا كه صدور چنين حكمي به معناي تثبيت «حق آزادي انجمن» در ايران خواهد بود و از اين پس تمام انجمن ها‌، به طور كلي، و انجمن‌هاي صنفي كارگري و كارفرمايي در سراسر كشور، به طور خاص، مي‌توانند با استناد به اين حكم تاريخي از دخالت غير قانوني «برخي از مسؤلان»‌ در امور انجمن‌ها جلوگيري كنند و به دفاع از «استقلال»‌ انجمن‌هاي خود بپردازند كه بدون چنين استقلالي، انجمن‌ها به زائده‌هاي بي‌خاصيت بوروكراسي دولت تبديل مي‌شدند.

به دليل اهميت تاريخي اين حكم، شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران و نشريه‌ي «پيام كارفرمايان» جنبه‌ي گوناگون آن را در نوشته‌‌هاي ديگر مورد بررسي قرار خواهد داد. اما تا آن زمان متن كامل اين حكم در ادامه تقديم مي‌شود.

براي مطالعه‌ي متن كامل حكم اينجا را كليك كنيد.


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 406117

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران   پيگيرى فعاليت سايت اخبار كانون عالي كارفرمايي   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License