شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

فهرست كامل نام اعضاء‌ انجمن

ويرايش دوم، 13 آذر 1391، ويرايش سوم: شنبه 7 تير ماه
شنبه 28 ژوئن 2014 بوسيله ى اميد قاسمي

فهرست جديد اعضاي انجمن صنفي كارفرمايان مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل كالاي برون شهري تهران و حومه، روز شنبه 7 تير ماه 1393منتشر شد. براي دستيابي به اين فهرست جديد، علامت مربوطه را كلكيك فرماييد. همانطور كه ملاحظه خواهيد فرمود، فهرست‌هاي قبلي اعضاي انجمن نيز در زير در دسترس خواهد بود.


اسناد پيوسته

فهرست اعضاي انجمن - 7 تير ماه 1393

28 ژوئن 2014
سند : PDF
426.7 kb

فهرست اعضاي انجمن - 13 آذر ماه 1391

3 دسامبر 2012
سند : PDF
434 kb

مشخصات اعضاء انجمن در سال 1390

10 سپتامبر 2011
سند : PDF
116.4 kb

پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 394406

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت شركت‌ها و مؤسسات حمل و نقل عضو انجمن تهران   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License