شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]
هيجدهمين شماره‌ي «پيام‌كارفرمايان» اعلام كرد:‌

مكاتبات تاريخي دو جريان تاريخي

14 خرداد 1388،
پنج شنبه 24 سپتامبر 2009

مطالب اصلي هيجدهمين شماره‌ي «پيام‌كارفرمايان» نشريه خبري كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران به انتخابات دهمين دوره‌ي رياست جمهوري اختاص داده شده بود، اما به دليل حساسيت مطالبي كه براي چاپ آماده شده بود، و نيز به دليل همزمان شدن نود و هشتمين كنفرانس بين‌المللي كار و حضور هيأت نمايندگي كانون عالي كارفرمايي در آن كنفرانس، آماده‌سازي نشريه با تأخير مواجه و در نتيجه از چاپ كاغذي صرف نظر شد اما متن الكترونيكي آن در «شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران» (شاكا) انتشار يافت.برخي از مطالب همان نشريه به نقل از شاكا در اين شبكه نيز منتشر مي‌شود.

هيجدهمين شماره‌ي نسخه‌ي الكترونيكي «پيام‌كارفرمايان» نشريه‌ كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران در «شاكا» (شبكه اطلاع‌رساني پيام كارفرمايان) منتشر شد.

در اين شمماره‌ي پيام‌كارفرمايان،« پيام» جناب آقاي حسين‌احمدي‌زاده رئيس هيأت مديره‌ي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران در مورد ضرورت شركت گسترده در انتخابات رياست جمهوري ارايه شده بود. وي در اين پيام ضمن تشريح روند تدوين بيانيه‌ي مطالبات «شوراي سازمان‌هاي جامعه مدني ايران» - كه كانون عالي كارفرمايي يكي از مؤثرترين سازمان‌هاي عضو آن محسوب مي‌شود، به تجربه‌هاي مربوط به تدوين «سياست ملي كسب و كار» نيز اشاره كرده و خاطر نشان ساخته است كه كانون عالي كارفرمايي با مشاركت تمام تشكل‌هاي عضو خود روند تدوين «سياست ملي كسب‌وكار» را كليد خواهد زد.

متن كامل «بيانيه‌ي مطالبات» شوراي سازمان‌هاي مدني ايران نيز براي چاپ در اين شماره‌ي «پيام‌كارفرمايان»‌ شده بود.

همين جا از تمام تشكل‌هاي كارفرمايي مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل كالا كه «پيام‌كارفرمايان»‌ را دريافت نمي‌كنند درخواست مي‌شود مراتب را به «گروه نويسندگان» اطلاع دهند تا در اين زمينه اقدام لازم صورت پذيرد.


اسناد پيوسته

24 سپتامبر 2009
سند : PDF
376.1 kb

پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 406449

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران   پيگيرى فعاليت سايت اخبار كانون عالي كارفرمايي   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License