شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]
از شبكه اطلاع رساني كارفرمايان ايران:

ساعت 17 روز يك‌شنبه 28 شهريور ماه جاري در مجمع عمومي كانون عالي كارفرمايي شركت كنيد!

8 شهريور 1389
دو شنبه 30 اوت 2010 بوسيله ى اميد قاسمي

ساعت 17 روز يك‌شنبه 28 شهريور ماه 1389 مجمع عمومي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران در سالن همايش‌هاي انجمن شركت‌هاي ساختماني در تهران برگزار خواهد شد تا اعضاء جديد هيأت مديره‌ي اين كانون عالي كارفرمايي انتخاب شود. متن كامل فراخوان اين مجمع عمومي به نقل از «شبكه اطلا‌ع‌ رساني كارفرمايان ايران» [شاكا] تقديم مي‌شود.

كليه تشكل‌هاي محترم كارفرمايي كشور!

اعضاي محترم كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران!

پس ازسلام،

با توجه به آگهي مندرج در صفحه‌ي 18 روزنامه اطلاعات شماره 24826 مربوط به روز سه‌شنبه 26 مرداد ماه 1389، به اطلاع مي‌رساند كه مجمع عمومي عادي به طور فوق‌العاده كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران در ساعت 17 روز يك‌شنبه 28 شهريور ماه 1389 در محل سالن همايش‌هاي انجمن شركت‌هاي ساختماني به نشاني: تهران، خيابان طالقاني، خيابان شهيد برادران مظفر (صباي جنوبي) شماره 88 تشكيل خواهد شد.

بدينوسيله از اعضاي محترم درخواست مي‌شود تا پايان وقت اداري روز چهارشنبه 24/6/1389 نماينده‌ي تام‌الاختيار خود را كتباً به دبيرخانه معرفي و رسيد دريافت نمايند تا كارت شركت در مجمع مزبور براي آنان صادر و قبل از برگزاري جلسه در اختيار ايشان قرار گيرد. دستور كار مجمع فوق به شرح زير است:
- 1. انتخاب اعضاء اصلي و عل‌البدل هيأت مديره و هيأت بازرسان طبق مفاد اساسنامه مصوب
- 2. ساير موضوعاتي كه در صلاحيت مجمع عمومي عادي باشد و طبق تصميم مجمع در دستور كار قرار بگيرد.

لازم به ذكر است كه طبق ماده چلهم اساسنامه، نمايندگان تام‌الاختيار اعضاي كانون عالي كه داراي شرايط زير باشند در صورت تمايل مي‌توانند جهت عضويت در هيأت مديره و هيأت بازرسان نامزد شوند:
- 1. عصو اصلي هيأت مديره تشكل متبوع خويش باشند.
- 2. هيأت مديره‌ي آنان براساس قوانين و آئين‌نامه‌ها و اساسنامه تشكل مربوطه و نيز طبق نظر كانون عالي كارفرمايي معتبر باشد.
- 3. تشكل متبوع آن‌ها بابت پرداخت‌‌هاي خود به كانون عالي كارفرمايي بدهكار نباشند يا با تأئيد دبرخانه‌ي كانون عالي كارفرمايي ترتيبات لازم را براي پرداخت بدهي‌هاي خود به كانون عالي داده باشند.
- 4. عضويت انجمن صنفي آنان در كانون عالي معلق يا لغو نشده باشد.
- 5. حداقل داراي تحصيلات كارشناسي دانشگاهي باشند.
- 6. براساس رأي مقامات قضايي از حقوق اجتماعي خود محروم نشده باشند.
- 7. داراي حسن شهرت باشند.

از كليه انجمن‌هاي صنفي عضو و نيز انجمن‌هاي صنفي غيرعضو كه داراي شرايط لازم براي عضويت باشند تقاضا مي‌شود كه اقدامات لازم جهت حضور فعال و پربار نماينده خويش را در مجمع عمومي فوق به عمل آورند و از استمرار فعاليت‌‌هاي اين نهاد بزرگ مدني كه دستاورد كارفرمايان مستقل كشور مي‌باشد پشتيباني كنند.

خواهشمند است در اين مدت انجمن‌هايي كه عضويت اين كانون عالي را ندارند نسبت به عضويت، و يا انجمن‌هاي عضو كه حق عضويت خويش را تا پايان سال 1389 نپرداخته‌اند و يا بدهي‌هاي قبلي به اين كانون عالي دارند، نسبت به واريز بدهي‌‌هاي خود اقدام لازم را معمول دارند.

براي خواندن صورتمجلس مورخ 4 مرداد ماه 1389 در مورد نحوه مشاركت انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي كه به امضاء نمايندگان وزارت كار و امور اجتماعي، اين كانون عالي و تشكل‌هاي كارفرمايي ديگر رسيده است، اينجا را كليك كنيد.

- با تقديم احترام
- محمد عطارديان دبيركل
- شماره نامه: 400/210-11597
- تاريخ نامه: 26 مرداد 1389

«شبكه اطلا‌ع‌ رساني كارفرمايان ايران»


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 517101

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران   پيگيرى فعاليت سايت اخبار كانون عالي كارفرمايي   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License