شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]
به نقل از شبكه اطلاع رساني كارفرمايان ايران:

«نشست وفاق»: توافق‌نامه‌ي نمايندگان تشكل‌هاي كارفرمايي در خصوص تركيب گروه كارفرمايي در كنفرانس بين‌المللي كار

6 ارديبهشت 1389
دو شنبه 26 آوريل 2010

روز چهارشنبه 25 فروردين ماه 1389، و پس از صدور حكم شعبه‌ي 40 دادگاه تجديد نظر استان تهران مبني بر قطعي‌ بودن حكم دادگاه بدوي دائر بر ابطال ادعاي وزارت كار و امور اجتماعي در مورد انحلال كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران و بي‌اعتباري كانون عالي كارفرمايان ايران (كانون عالي موازي)، «نشست وفاق» با حضور نمايندگاني از هر دو كانون عالي و وزير محترم كار و امور اجتماعي برگزار شد و نتايج مذاكرات در سندي با عنوان «توافق‌نامه‌ي نمايندگان تشكل‌هاي كارفرمايي در خصوص تركيب گروه كارفرمايي در كنفرانس بين المللي كار» به امضاء آنان رسيد.

خاطر نشان مي‌شود نود و نهمين كنفرانس بين المللي كار از 2 تا 18 ژوئن سال 2010 (چهارشنبه12 تاجمعه 28 خرداد ماه 1389) در ژنو برگزار مي‌شود و موضوع انتخاب و اعزام هيأت نمايندگي كارفرمايان ايران به اين كنفراس، در سه سال گذشته، به يكي از چالش‌هاي سازمان بين‌المللي كار و سازمان بين‌الملي كارفرمايان با وزارت كار و امور اجتماعي كشور ايران بدل شده بود.

خوشبختانه، تدبير مسؤلان فعلي وزارت كار و امور اجتماعي در برگزاري «نشست وفاق»، و نتايج سه سال تلاش مستمر كارفرمايان مستقل ايراني براي تثبيت «حق آزادي انجمن»، به نتايج ارزشمندي منجر شد كه يك جلوه‌ي آن سند توافق‌نامه‌ است كه متن آن در ادامه تقديم مي‌شود:

پيرو نشست‌هاي مشورتي جداگانه وزير محترم كار و امور اجتماعي با نمايندگان تشكل‌هاي كارفرمايي كه در چارچوب ارتقاء گفتگو‌هاي اجتماعي دولت و شركاء اجتماعي در روز‌هاي 23 و 24 فروردين ماه 1389 صورت پذيرفت، ضمن تأكيد بر زمينه‌هاي وفاق و لزوم حل و فصل زمينه‌هاي افتراق ميان طرف‌هاي ذينفع به خاطر مصالح ملي و منافع صنفي، تركيب فراگير گروه اعزامي كارفرمايان به كنفرانس نيز مورد بحث قرار گرفت.

در نشست ويژه‌اي كه به ابتكار وزير محترم كار و امور اجتماعي جناب آقاي شسخ‌الاسلامي در مورخ 25 فروردين 89 و با حضور نمايندگان تشكل‌هاي كارفرمايي كشور آقايان مهندس خليلي دبيركل كانون عالي كارفرمايان ايران و مهندس عطارديان دبيركل كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران به همراه تعدادي از اعضاء‌ هيأت مديره‌ي آنان به طور مشترك و در فضاي صميمانه‌اي برگزار گرديد طرفين توافق نمودند:

1. تركيب گروه اعزام تشكل‌هاي كارفرمايي متضمن حضور حداكثري تشكل‌هاي كارفرمايي كشور باشد. بر اساس اين تصميم مقرر گرديد سه نفر از هر تشكل عالي كارفرمايي معرفي و نماينده‌ي كارفرمايان در كنفرانس از ميان اين شش نفر توسط نمايندگان منتخب كارفرمايان معين و به وزارت كار و امور اجتماعي معرفي گردد. در همين راستا كارفرمايان توافق نمودند گروه شش نفره اعزامي توسط هر دو تشكل عالي به وزارت كار و امور اجتماعي معرفي گردد.

2. در اين نشست همچنين نمايندگان منتخب تشكل‌هابراي انجام مذاكرات لازم جهت نيل به يك تصميم واحد در خصوص ايجاد يك كانون عالي واحد كارفرمايي با حضور تمام تشكل‌هاي موجود كارفرمايي كشور توافق نمودند.

3. اين توافق‌نامه نافي اعتبار مصوبات و توافقات به عمل آمده توسط تشكل‌هاي عالي كارفرمايي در ساير مجامع كه حسب مورد و براساس دعوت مراجع قانوني حاصل شده نخواهد بود.

- امضاء‌ها:
- دكتر شسخ‌الاسلامي وزير كار و امور اجتماعي
- مهندس محمد عطارديان
- مهندس محسن خليلي عراقي
- حسين احمدي زاده
- بهرام شهرياري
- محمد مروج
- منوچهر اقبالي


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 517101

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران   پيگيرى فعاليت سايت اخبار كانون عالي كارفرمايي   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License