شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

فرم چك ليست مديران فني

19 بهمن 1393
يكشنبه 8 فوريه 2015

مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل كالاي برون شهري!

موضوع: ‌ فرم چك ليست مديران فني.

سلام عليكم؛

احتراماً، عطف به نامه شماره 11/43871 مورخ 93/11/6 اداره كل محترم حمل و نقل و پايانه‌هاي استان تهران و به استناد نامه شماره 113491/72/6 مورخ 93/10/3 مديركل دفتر ايمني و ترافيك و همچنين برابر گزارشات واصله از عملكرد مديران فني مشاهده شده كه به رغم گذشت يكسان از زمان ابلاغ ضوابط موصوف همچنان برخي از مديران فني از فرم‌هاي قديمي و يا متفرقه استفاده مي‌نمايند. لذا شايسته است به منظور ايجاد وحد رويه و جلوگيري از تبعات ناشي از عدم رعايت بخشنامه مذكور مجدداً فرم چك ليست مديران فني ارسال مي‌گردد. متقضي است كليه مديران فني موسسات و شركت‌هاي حمل و نقل از فرم پيوست استفاده نمايند.

- حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره
- شماره نامه: 93/1256
- تاريخ نامه: 93/11/11


اسناد پيوسته

فرم چك ليست مديران فني

8 فوريه 2015
سند : PDF
775.5 kb

پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 746090

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License