شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]
هشدار سازمان تعزيرات حكومتي:

ضرورت رعايت قوانين و مقررات جاري صنفي

22 مرداد 1393
چهار شنبه 13 اوت 2014 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل!

موضوع: رعايت قوانين و مقررات جاري صنفي.

با سلام؛

احتراماً، عطف به نامه شماره 2128 مورخ 5 / 5 / 93 اتاق محترم اصناف تهران به پيوست تصوير نامه شماره 234 / 50 مورخ 11 / 3 / 93 سازمان محترم تعزيرات حكومتي در خصوص تكاليف و الزامات واحدهاي صنفي نسبت به رعايت قوانين و مقررات جاري چهت آگاهي و اقدام لازم ارسال مي‌گردد.

- حسين احمدي‌زاده رئيس اتحاديه
- شماره نامه: 451 / ح/ الف
- تاريخ نامه: 13 / 5 / 93