شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

استفاده برخی از شرکت‌ها و مؤسسات و متصدیان حمل و نقل از بیجک و مغایرت در مندرجات بارنامه

۷ بهمن ۱۳۹۴
چهار شنبه 27 ژانويه 2016 بوسيله ى حسین احمدی‌ زاده رپیس هیآت مدیره انجمن

مدیران محترم مؤسسات و شرکت‌های حمل و نقل کالای برون شهری!

موضوع: استفاده برخی از شرکت‌ها و مؤسسات و متصدیان حمل و نقل از بیجک و مغایرت در مندرجات بارنامه

سلام علیکم،

احتراماَ، در ادامه تصویر شماره ۱۱/۴۵۷۸۱ مورخ ۹۴/۱۰/۲۹ اداره کل محترم حمل و نقل و پایانه‌های استان تهران در خصوص موضوع مورد اشاره جهت آگاهی و رعایت کامل مفاد نامه مذکور ارسال می‌گردد.

- حسین احمدی زاده رئیس هیأت مدیره
- شماره نامه: ۹۴/۱۷۶۰
- تاریخ نامه: ۹۴/۱۱/۳

- از اداره کل حمل و نقل و پایانه‌های استان تهران
- به انجمن صنفی مؤسسات و شرکت‌های حمل و نقل کالای تهران

موضوع: استفاده برخی از شرکت‌ها و مؤسسات و متصدیان حمل و نقل از بیجک و مغایرت در مندرجات بارنامه

سلام علیکم،

احتراماَ، با عنایت به گزارشات و شکایات رانندگان و بازدیدهای به عمل آمده در کنترل‌های دروازه‌ه‌ای که بعضاً با حضور نماینده و بازرس آن انجمن محترم صورت گرفته مشاهده گردید استفاده از بیجک جهت حمل بار با درج مهر و مشخصات شرکت‌های حمل و نقل و مغایرت در مندرجات بارنامه‌ی اصلی و نسخه ثبت شده در سیستم (بدلیل عدم پرداخت حقوق دولت و پنهان نمودن تخلفات از جمله اخذ کمیسیون اضافی و . . . ) و بدون توجه به رعایت ماده ۱ قانون الزام شرکت‌ها و مؤسسات ترابری جاده‌ای به استفاده از سند حمل و دولتی (بارنامه) مصوب ۱۳۶۸ مجلس محترم شورای اسلامی و آئین‌نامه‌های آن اقدام می‌نمایند. لذا مقتضی است به شرکت‌ها و مؤسسات تابعه اعلام فرمایید نسبت به رعایت موضوع فوق اقدام نمایند در غیر این صورت و مشاهده هرگونه تخلف در این ارتباط مراتب جهت طرح در کمیسیون تخلفات و اتخاذ تصمیم ارسال خواهد شد.

- حمیدرضا شهرکی ثانوی مدیرکل
- شماره نامه: ۱۱/۴۵۷۸۱
- تاریخ نامه: ۱۳۹۴/۱۰/۲۹


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 512036

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License