شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

ممنوعیت به کارگیری اسامی و اصطلحات بیگانه

۱۷ دی ۱۳۹۴
پنج شنبه 7 ژانويه 2016

مدیران محترم مؤسسات و شرکت‌های حمل و نقل کالای برون شهری!

موضوع: ممنوعیت به کارگیری اسامی و اصطلاحات بیگانه.

سلام علیکم،

احتراماَ، عطف به نامه شماره ۱۰۵۷۱۶/ب.م مورخ ۹۴/۱۰/۱۳ اتاق محترم اصناف تهران در ادامه دو فقره نامه به شماره‌های ۱۷۱۴/۳/۹۴/۳۳۳۴۱ و ۱۷۱۴/۳/۹۴/۳۳۳۴۲ مورخ ۹۴/۸/۱۷ معاونت محترم نظارت بر اماکن عمومی پاوافاتب در خصوص موضوع مورد اشاره در فوق جهت آگاهی و رعایت کامل مفاد نامه‌های مذکور ارسال می‌گردد.

- حسین احمدی زاده رئیس اتحادیه
- شماره نامه: ۹۲۲/ح/الف
- تاریخ نامه: ۹۴/۱۰/۱۵

- از معاونت نظارت بر اماکن عمومی پاوافاتب
- به نایب رئیس اول محترم اتاق اصناف تهران

موضوع: ممنوعیت به کارگیری اسامی و اصطلاحات بیگانه.

سلام علیکم،

با احترام، به استناد ماه ۲۸ آئین نامه نظارت بر اماکن عمومی مصوب هیأت وزیران و ماده واحده قانون ممنوعیت بکارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه، بکارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه در واحدهای صنفی، امکان عمومی همچنین استفاده از تابلو یا نشانه‌هایی که منحصراً به خط غیرفارسی تنظیم شده باشد (به استثناء نشانه‌های بین‌المللی که مجوز فعالیت در ایران دریافت کرده باشند) ممنوع می‌باشد و در صورت عدول از مقررات می‌‌بایستی با متخلفین برخورد شود. علی ایحال برابر گزارش‌های دریافتی و رصد‌های صورت گرفته برخی از متصدیان و مدیران واحدهای صنفی و اماکن مومی اعم از تولیدی و توزیعی به ویژه پوشاک، خرازی و اغذیه‌فروشی اقدام به بکارگیری اسامی و عناوین بیگانه می‌نمایند. لذا شایسته است دستور فرمایید از طریق اتحادیه‌های صنفی مراتب به نحو مقتضی به کلیه صنوف تحت پوشش ابلاغ تا نسبت به رعایت ضوابط و مقررات اقدام، از بکارگیری عناوین و اصطلاحات بیگانه غیرمجاز خودداری و به قید فوریت ساختار تبلیغاتی واحد خود را اصلاح نمایند. بدیهی است به استناد تبصره ۹ ماده واحده قانون ممنوعیت بکارگیری اسامی عناوین و اصطلاحات بیگانه که اشعار می‌دارد نیروی انتظامی موظف است از نصب و استفاده از علائم، به زبان‌ و خط بیگناه توسط مرکز تولید، تولید و صنوف جلوگیری نماید. این معاونت با تشدید اقدامات کنترلی، نظارتی و پوشش حوزه استحفاظی تهران بزرگ نسبت به رصد صنوف و اماکن عمومی اقدام، در صورت تخطی از ضوابط و عدم رعایت مقررات با صنوف متخلف برخورد مقتضی صورت خواهد گرفت.

- معاونت نظارت بر اماکن عمومی پاوافاتب سرهنگ مجتبی بحیرایی
- شماره نامه: ۱۷۱۴/۳/۹۴/۳۳۳۴۱
- تاریخ نامه: ۹۴/۸/۱۷

- از معاونت نظارت بر اماکن عمومی پاوافاتب
- به نایب رئیس اول محترم اتاق اصناف تهران

موضوع: ممنوعیت به کارگیری اسامی و اصطلاحات بیگانه.

سلام علیکم،

با احترام، به استناد ماه ۲۸ آئین نامه نظارت بر اماکن عمومی مصوب هیأت وزیران و ماده واحده قانون ممنوعیت بکارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه، بکارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه در واحدهای صنفی، امکان عمومی همچنین استفاده از تابلو یا نشانه‌هایی که منحصراً به خط غیرفارسی تنظیم شده باشد (به استثناء نشانه‌های بین‌المللی که مجوز فعالیت در ایران دریافت کرده باشند) ممنوع می‌باشد و به استناد تبصره ۹ ماده واحده قانون مذکور نیروی انتظامی موظف است از نصب و استفاده از علائم، به زبان‌ و خط بیگناه توسط مرکز تولید، تولید و صنوف جلوگیری نماید. لذا جهت پیشگیری از مشکلات آتی شایسته است مراتب به نحو مقتضی به اتحادیه‌های صنفی ابلاغ تا در زمان اخذ مدارک از متقاضی و تشکیل پرونده در اتحادیه موضوع مد نظر قرار گرفته، تعهدات لازم از متصدی مبنی بر انتخاب نام فارسی موافق با مضامین اسلامی و برابر ضوابط و مقررات اخذ، در سوابق صنفی درج گردد. بدیهی است عدم رعایت موارد فوق منجر به عدم صدور پاسخ مثبت خواهد شد.

- معاونت نظارت بر اماکن عمومی پاوافاتب سرهنگ مجتبی بحیرایی
- شماره نامه: ۱۷۱۴/۳/۹۴/۳۳۳۴۲
- تاریخ نامه: ۹۴/۸/۱۷


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 406612

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License