شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

ساماندهي اشتغال اتباع خارجي

17 مرداد 1394
شنبه 8 اوت 2015 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل

موضوع: ساماندهي اشتغال اتباع خارجي.

سلام عليكم؛

احتراماً، عطف به نامه شماره 8/40113 مورخ 94/5/5 اتاق محترم اصناف تهران در خصوص موضوع مورد اشاره در فوق، ضمن ارسال نامه شماره 7/10/2264 مورخ 94/4/16 اتاق اصناف ايران و همچنين يك برگ ضميمه نامه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مقتضي است نسبت به استخراج اطلاعات لازم در خصوص تعداد كارگر ساده ابتاع خارجي (افغان) مورد نياز و بكارگيري آن‌ها در آن مؤسسه/شركت حمل و نقل،‌ اقدم و مراتب را در اسرع وقت به اين اتحاديه اعلام فرماييد.

- حسين احمدي زاده رئيس اتحاديه
- شماره نامه: 388/ ح/الف
- تاريخ نامه: 94/5/11

- از اتاق اصناف ايران
- به روساي محترم اتاق‌هاي اصناف مراكز استان

موضوع: سازمان‌دهي به اشتغال اتباع خارجي در كشور

سلام عليكم؛

احتراماً در ادامه نامه شماره 63201 مورخ 1394/4/8 وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي با موضوع ساماندهي به اشتغال اتباع خارجي در كشور ارايه مي‌شود.

خواهشمند است دستور فرماييد به منظور ساماندهي و برنامه‌ ريزي لازم، نسبت به برآورد تعداد كاگر ساده اتباع خارجي (افعان) مورد نياز، اقدام لازم معمول و با قيد فوريت نتيجه را به اين اتاق اعلام نمايند.

- علي فاضلي رئيس اتاق اصناف ايران
- شماره نامه: 7/10/2264

- از وزارت تعاون، كار و رفاه جاتماعي
- به رياست محترم اتاق اصناف ايران

با سلام و احترام

پيرو جلسه مورخ 94/4/8 در خصوص ساماندهي اشتغال اتباع خارجي در كشور، ضمن تشكر و تقدير از حسن نظر جنابعالي بدين وسيله خواهشمند است دستور فرمايند از طريق دفاتر تابعه خود در استان‌ها نسبت به تعداد اتباع خارجي (افعان)‌مورد نياز اصناف در حوزه كارگر ساده استعلام به عمل آمده و نتيجه را متعاقباً به اين اداره كل جهت اقدامات بعدي اعلام نمايند. در پايان خواهشمند است مسؤلين محترم اصناف در استان براي اعلام تعداد اتباع خارجي مورد نياز خود هماهنگي لازم را با ادارات كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان به عمل آورند.

- علي اقبالي مديركل اشتغال اتباع خارجي
- شماره نامه: 63201
- تاريخ نامه:‌1394/6/8


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 406612

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License