شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

اتمام مهلت صدور كارت هوشمند رانندگي براي رانندگان فاقد مدرك تحصيلي سوم راهنمايي

30 تير 1394
سه شنبه 21 ژوئيه 2015 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل كالاي برون‌شهري!

موضوع: اتمام مهلت صدور كارت هوشمند رانندگي براي رانندگان فاقد مدرك تحصيلي سوم راهنمايي (سيكل).

سلام عليكم؛

احتراماً، عطف به نامه شماره 11/16500 مورخ 94/4/21 اداره كل محترم حمل و نقل و پايانه‌هاي استان تهران، در ادامه نامه شماره 43089/74 مورخ 94/4/20 معاون محترم حمل و نقل و سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي مبني بر اتمام مهلت ياد شده در تبصره 1 بند 3 ماده دو مدرك تحصيلي (سيكل) ابلاغ تغييرات در دستورالعمل صدور، تعويض، تمديد و لغو برگ فعاليت (كارت هوشمند)‌ رانندگان حمل و نقل بار و مسافر برون شهري و روستائي جهت آگاهي و اقدام لازم ارسال مي‌گردد.

- حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره
- شماره نامه: 93/636
- تاريخ نامه: 94/4/29

از سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي

به ادارات كل حمل و نقل و پايانه‌هاي سراسر كشور

موضوع: صدور كارت هوشمند رانندگي براي رانندگان فاقد مدرك تحصيلي سوم راهنمايي (سيكل).

سلام عليكم

پيرو بخشنامه شماره 116430/71 مورخ 93/10/9 رياست محترم سازمان در خصوص ابلاغ دستور العمل تمديد،‌تعويض و لغو برگ فعاليت (كارت هوشمند)‌ رانندگان حمل و نقل بار و مسافر برون شهري و روستايي به آگاهي مي‌رساند:

با توجه به اتمام مهلت زمان ياد شده در تبصره 1 ذيل بند 3 ماده دو دستور العمل مذكور و با عنايت به اينكه تعدادي از رانندگان در مدت زمان تعيين شده به مراكز صدور كارت هوشمند مراجعه نمنده ولي تا كنون به علت عدم ارايه به موقع مستندات و مدارك مثبته موفق به دريافت كارت هوشمند نگرديده‌اند،‌ لذا مقتضي است اسامي و مشخصات كامل (مخصوصاً تاريخ مراجعه)‌اين گروه از رانندگان طي نامه‌اي به دفتر محترم فناوري اطلاعات و ارتباطات ارسال گردد تا امكان دسترسي به سامانه جهت صدور كارت هوشمند فراهم شود. لازم به ذكر است افراد ياد شده بايستي حداكثر يكماه پس از ابلاغ اين بخشنامه ضمن ارايه مداركت مربوطه نسبت به طي مراحل اقدام نمايند. چنانچه رانندگان مذكور در مهلت مقرر نسبت به ارايه مدارك مثبته اقدامي ننمايند همانند ساير متقاضيان جديد، جهت فعاليت در بخش حمل و نقل بين شهري بايستي شرايط تحصيلي مورد نياز (سوم راهنمايي: سيكل) را احراز نمايند. شايسته است در اين خصوص اطلاع رساني لازم صورت پذيرد.

- اسماعيل غلامي معاون حمل و نقل
- شماره نامه‌: 43089/74
- تاريخ نماه: 1394/4/20


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 405705

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License