شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

مراكز مجاز معاينه فني خودروهاي سنگين و نيمه‌سنگين

30 تير 1394
سه شنبه 21 ژوئيه 2015 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل كالاي برون‌شهري!

موضوع: مراكز معاينه فني خودروهاي سنگين و نيمه‌سنگين.

سلام عليكم؛

احتراماً، عطف به نامه شماره 11/50343 مورخ 93/12/18 اداره كل محترم حمال و نقل و پايانه‌هاي استان تهران در خصوص موضوع مورد اشاره در فوق به آگاهي مي‌رساند، به استناد آئين‌نامه اجرايي نحوه معاينه و صدور برگ معاينه فني مصوب هيأت وزيران به شمره 120671 / ت 5089 ه مورخ 93/10/14 سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌ا‌ي، مسؤل صدور پروانه تأسيس و نظارت بر فعاليت مراكز فني خودروهاي سنگين و نيمه‌سنگين در استان مي‌باشد و كارت و برچسب صادره خودرو‌هاي سنگين و نيمه‌سنگين مراكز تحت پوش شهرداراي‌ها فاقد وجهات قانوني مي‌باشد. لذا با توجه به برقرار ارتباط كارت هوشمند ناوگان حمل و نقل عمومي به مراكز معاينه فني مجاز، مقتضي است براي پيشگيري از هرگونه مشكلات احتمالي در هنگام صدور اسناد حمل و نقل (صورت وضعيت/بارنامه) جهت انجام معاينات فني خودروهاي سنگين و نيمه‌سنگين و دريافت كارت و برچست معاينه فني صرفاً به مراكز مجاز تحت پوشش سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌آي سراسر كشور مراجعه نمائيد.

رديفنام مزكزنشاني
1 دماوند كيلومتر 2 محور دماوند فيرزوكوه
2 امام رضا جاده خاوران يك كيلومتر بعد از پل سيمان به سمت پاكدشت
3 آرمان كيلومتر 19 آزاد راه تهران - ساوه
4 باقر شهر كهريزك، كمربندي دوم تهران - بعد از سه راه سالمندان
5 واوان كمربندي اسلام شهر - بعد از ميدان الغذير به سمت آزاد راه هران - قم
6 حسين آباد جاده قديم تهران - قم، دو كيلومتر قبل از پاسگاه حسن‌آباد
7 خليج فارس ميدان نماز اسلامشهر
8 خاوران جاده پاكدشت، شريف‌آباد،‌ميدان الغدير، خيابان مهرداد

- حسين احمدي‌زاده رئيس هيأت مديره
- شماره نامه:‌635/94
- تاريخ نامه:‌94/4/25


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 406429

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License