شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

كنترل باك سوخت وسايل نقليه

13 تير 1394
دو شنبه 6 ژوئيه 2015 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل كالاي برون شهري

موضوع: كنترل باك سوخت وسايل نقليه.

سلام عليكم؛

احتراماً، عطف به نامه شماره 11/14383 مورخ 94/4/7 اداره كل محترم حمل و نقل و پايانه‌هاي استان تهران در ادامه نامه شماره 37211/74 مورخ 94/4/7 معاون محترم حمل و نقل سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي در خصوص كنترل مديران فني و عدم صدور بارنامه براي وسايل نقليه داراي باك اضافه و يا غيراستاندارد جهت آگاهي و اقدام لازم برابر مفاد بخشنامه فوق الاشاره ارسال مي‌گردد.

- حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره
- شماره نامه‌: 94/553
- تاريخ نامه: 94/4/13

از سازمان راهداراي و حمل و نقل جاده‌اي

به ادارات كل حمل و نقل و پايانه‌هاي استان‌هاي سراسر كشور

موضوع: كنترل باك سوخت و سايل نقليه

سلام عليكم؛

پيرو نامه‌هاي شماره 51567/71 مورخ 90//22 و 17743/74 مورخ 92/2/24 در خصوص كنترل باك وسايل نقليه عمومي جاده‌آي، با توجه به اينكه برابر ابلاغيه شماره 114214/71 مورخ 92/11/2 رياست محترم سازمان كنترل باك وسايل نقليه عمومي و مطابقت آن با مشخصات فني اعلام شده از سوي كارخانه سازنده، در عناوين چك ليست‌هاي كنترل مدير فني پيش‌بيني شده و شركت‌هاي حمل و نقل نيز مكلف به رعايت امر از طريق نظارت مديران فني مي‌باشند و در صورت مشاده هرگونه تخلف موظف هستند از صدور بارنامه /صورت وضعيت به اين گونه وسايل نقليه خودداري نمايند و نيز مطابق بند 14 جدول عملكرد مراكز معاينه فني موضوع نامه شماره 123154/72/7 مورخ 23/10/93 كنترل باك غيراستاندارد نيز جزء تست‌هاي ظاهري كنترل مراكز معاينه فني مي‌باشد و مراكز معاينه فني نيز بر اساس چك ليست موظف به كنترل آن بوده و در صورت مشاهده مي‌بايستي از صدور واهي معاينه فني براي وسايل نقليه داراي باك غيرمجاز خودداري نمايند. از سوي ديگر طبق اعلام معاونت محترم عمليات ترافيك پليس راهوار ناجا طي نامه شماره 13/5/4-6/195 مورخ 94/3/25 مقرر است در صورت كنترل مأموران و مشاهده باك غيراستاندارد و يا اضافي بر روي وسايل نقليه، خودو متوقف و به مراجع قانوني هدايت گردد.

شايسته است به منظور جلوگيري از بروز هرگونه خلل و تبعات منفي در حمل و نقل در كشور، مراتب به نحو مقتضي به تشكل‌هاي صنفي و فعالان مرتبط بخش حمل و نقل و مراكز معاينه فني اطلاع رساني شده تا ضمن تأكيد مجدد بر اجراي موارد فوق، با آگاهي از عواقب تخلفات مربوط به استفاده از باك غيراستاندارد و غيرمجاز نظارت كافي بر مجموعه ناوگان معمول داشته و از ارايه خدمات به ناوگان داراي باك اضافي و غيراستاندارد خودداري نمايند. بديهي است برخورد با تخلفات شركت‌هاي حمل و نقل و مراكز معاينه فني در كميسيون‌هاي مربوطه برابر گزارشات واصله از پليس راه و كنترل هاي ميداني به صورت موردي و . . . از وظايف نظارتي اداره كل مي‌باشد.

- اسماعيل غلامي معاون حمل و نقل
- شماره نامه: 37211/74
- تاريخ نامه: 1394/4/7


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 406612

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License