شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

بخشنامه رئيس اتاق اصناف ايران براي حفظ حرمت ماه رمضان

شنبه 27 ژوئن 2015 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل كالاي برون شهري!

موضوع:‌ماه مبارك رمضان.

احتراماً، عطف به نامه شماره 8/28007 مورخ 94/4/1 اتاق محترم اصناف تهران، در ادامه نامه شماره 7/10/1471 مورخ 94/3/23 اتاق محترم اصناف ايران در خصوص اجراي موارد مربوط به ماه مبارك رمضان جهت آگاهي و رعايت موارد مندرچ در نامه مذكور ارسال مي‌گردد.

- حسين احمدي‌زادي رئيس اتحاديه
- شماره نامه‌:‌242/ح/الف
- تاريخ نامه:‌ 94/4/2


اسناد پيوسته

27 ژوئن 2015
سند : PDF
2.2 Mb

بخشنامه رئيس اتاق اصناف ايران براي حفظ حرمت ماه رمضان


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 406612

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License