شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

رعايت مفاد آئين‌نامه اجرايي انتخابات

30 خرداد 1394
شنبه 20 ژوئن 2015 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل كالاي برون‌ شهري!

موضوع: رعايت مفاد آئين‌نامه اجرايي انتخابات.

سلام عليكم؛

احتراماً، عطف به نامه شماره 25192 / ب.م مورخ 94/3/26 اتاق محترم اصناف تهران در خصوص موضوع مورد اشاره در فوق در ادامه نامه شماره 11621/م/ح مورخ 94/3/10 سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران جهت آگاهي و رعايت مفاد نامه مذكور ارسال مي‌‌گردد.

- حسين احمدي‌زاده رئيس اتحاديه
- شماره نامه: 211/ح/الف
- تاريخ نامه: 94/3/26

از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران

به اتاق اصناف تهران

با سلام و احترام

همانگونه كه مستحريد مطابق آئين‌نامه اجرايي انتخابات اتحاديه‌هاي صنفي ورود به محل انتخابات اتحاديه‌ها صرفاً براي افراد مسؤل مجاز بوده و هيأت اجرايي موظف است از ورود ديگر افراد جلوگيري و در موارد ضرروي نسبت به صدور كارت ورود به محل انتخابات اقدام نمايد. لذا به منظور رعايت مقررات فوق و جلوگيري از اعتراض داطلبين عضويت در هيأت مديره اتحاديه‌ها و به حداقل رساندن اعتراضات ترتيبي اتخاذ شود تا مراتب به نحو مقتضي به روساي اتحاديه‌ها‌ي صنعتي اطلاع‌رساني شود تا از حضور در محل انتخابات ساير اتحاديه‌ها خودداري نمايند.

- محمد رضا مس‌فروش رئيس سازمان
- شماره نامه:‌ 11621/م/ح
- تاريخ نماه:‌ 94/3/10


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 406612

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License