شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

از اول تير ماه سال جاري: تخصيص سهميه سوخت بر اساس پيمايش

26 خرداد 1394
سه شنبه 16 ژوئن 2015 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل كالاي برون شهري!

مووضع: تخصيص سهميه سوخت بر اساس پيمايش از اول تير ماه سال جاري.

سلام عليكم؛

احتراماً، عطف به نامه شماره 11/11914 مورخ 94/3/24 اداره كل محترم حمل و نقل و پايانه‌هاي استان تهران در ادامه نامه شماهر 30324/74/1 مورخ 94/3/23 مديركل محترم دفتر حمل و نقل كالا مبني بر اجراي مرحله اول طرح تخصيص سهميه سوخت بر اساس پيمايش جهت آگاهي، اقدام لازم و همچنين اطلاع رساني به كليه رانندگان ارسال مي‌گردد.

- حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره
- شماره نامه: 94/448
- تاريخ نامه: 94/3/25

- از سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي
- به مديران كل محترم حمل و نقل و پايانه‌هاي سراسر كشور

موضوع:‌ اطلاع رساني در خصوص تخصيص سهميه سوخت بر اساس پيمايش.

سلام عليكم؛

احتراماً، پيرو مكاتبات صورت گرفته قبلي و با توجه به اجراي مرحله اول طرح تخصيص سهميه سوخت بر اساس پيمايش، موارد زير جهت اطلاع رساني به رانندگان حرفه‌اي اعلام مي‌گردد:

رانندگان گرامي

از اول تير ماه سال جاري (1394) سهميه سوخت بر اساس يكي از روش‌هاي ذيل تخصيص مي‌يابد:

الف - سهميه ماهيانه (براي خودروهاي درون شهري و خودروهاي كم فعاليت برون شهري)

ب - سهميه بر اساس اسناد حمل و نقل (بارنامه، صورت وضعيت و سي.ام.آر).

براي دريافت سهميه بر اساس اسناد حمل و نقل به نكات زير توجه شود:

- راننده مي‌بايست اطلاعات مندرج در بارنامه، صورت وضعيت و سي.ام.آر خود را به دقت كنترل نمايد بالاخص (مبدا، مقصد، پلاك و كارت هوشمند)

- بروز رساني اطلاعات شماره تلفن همراه در سامانه كارت هوشمند ناوگان سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي در صورت لزوم

- بروز رساني اطلاعات كارت خودرو در سامانه كارت هوشمند ناوگان بالاخص وي. آي. ان

رانندگان برون شهري كه در خصوص ميزان سهميه تخصيص يافته بر اساس اسناد حمل و نقل سؤلاتي دارند، مي‌توانند به يكي از روش‌هاي ذيل عمل نمايند:

- ارسال شماره كارت هوشمند ناوگان به شماره 60401411 و دريافت ميزان پيمايش در طور دوره قبل

- استفاده از سيستم يو. اس.اس. دي با شماه #141*6040* و دريافت پيمايش در طول دوره قبل

- مراجعه به سايتwww.rmto.ir بخش استعلام كارت هوشمند

- مراجعه به مراكز صدور كارت هوشمند و دريافت اطلاعات پيمايش

- مراجعه به مراكز پاسخگويي مستقر در استان به آدرس: . . .

- علامحسين دغاغله مديركل دفتر حمل و نقل كالا
- شماره نامه: 30324/74/1
- تاريخ نامه: 1394/3/23