شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

اعزام كاميون به استان گلستان براي حمل محصولات كشاورزي

12 خرداد 1394
سه شنبه 2 ژوئن 2015 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل كالاي برون شهري!

موضوع: اعزام كاميون.

سلام عيلكم؛

احتراماً، عطف به نامه شماره 11/9185 مورخ 94/3/5 اداره كل محترم حمل و نقل و پايانه‌هاي استان تهران و به استناد نامه شماره 97/3681 مورخ 94/3/3 اداره كل حمل و نقل و پايانه‌هاي استان گلستان در خصوص مووضوع صدرالذكر به آگاهي مي‌رساند: با عنايت به آغاز زمان برداشت محصولات كشاورزي استان مذكور و كمبود كاميون به منظور حمل محصولات عمده كشاورزي بهاره استان (شامل سيب‌ زميني، جو، گلزا، گندم) مقتضي است در صورت امكان نسبت به اعزام كاميون به استان مورد اشاره اقدام لازم معمول و از نتيجه اين انجمن را مطلع فرماييد.

- حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره
- شماره نامه: 94/338
- تاريخ نامه: 94/3/9


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 406449

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License