شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

الزام مديرعامل به حضور تمام وقت در شركت

9 خرداد 1394
شنبه 30 مه 2015 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل كالاي برون شهري!

سلام عليكم؛

احتراماً، به آگاهي مي‌رساند به استناد تبصره 3 ماده 6 ضوابط تأسيس و بهره‌‌برداري از شركت‌هاي حمل و نقل بين شهري كالا تحت شماره 1579/71 مورخ 90/1/14 سازمان محترم راهداري و حمل و نقل جاد‌ه‌اي «مديرعامل ضمن عهده دار بودن مسؤليت حسن اجراي امور شركت، بايستي به صورت تمام وقت در محل شركت حضور داشته و همچنين اختيارات و مسؤليت‌ وي بر اساس قانون تجارت به هيچوجه قابل تفويض به ساير اعضاي هيأت مديره نمي‌باشد». لذا با عنايت به مفاد ضوابط فوق از كليه مديران محترم انتظار دارد ضمن رعايت كامل موضوع مورد اشاره نظارت كامل بر كليه امور مؤسسه يا شركت حمل و نقل داشته باشند.

- حسين احمدي‌زاده رئيس هيأت مديره
- شماره نامه: 94/327
- تاريخ نامه: 94/3/6


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 406612

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License