شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

تكميل دقيق و صحيح مندرحات بارنامه به منظور تعيين ميزان سهميه سوخت

يكشنبه 17 مه 2015 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل كالاي برون شهري!

تكميل دقيق و صحيح مندرحات بارنامه به منظور تعيين ميزان سهميه سوخت

سلام عليكم؛

احتراماً، عطف به نامه شماره 94/64 / الف/ ك مورخ 94/2/15 كانون محترم انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل داخلي كالاي كشور، در ادامه بخشنامه شماره 11795/74 مورخ 94/2/8 معاون محترم حمل و نقل و سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي ارايه مي‌گردد. خواهشمند است با توجه به اينكه مبناي محاسب و تخصيص سهميه سوخت به ناوگان حمل و قل عمومي بر اساس اطلاعات درج شده در بارنامه مي‌باشد، لذا در تكميل صحيح اطلاعات مندرج در بارنامه نهايت دقت را به عمل آوريد.

شايان ذكر است تعبات ناشي از عدم رعايت كه موجب خلل در تعيين ميزان عادلانه سهميه سوخت ناوگان خواهد شد بر عهده مؤسسه يا شركت حمل و نقل متخلف مي‌باشد.

- حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره
- شماره نامه: 94/210
- تاريخ نامه: 94/2/19

- از سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي
- بهمديران كل محترم حمل و نقل و پايانه‌هاي سراسر كشور

موضوع: لزوم تكميل دقيق و صحيح مندرحات بارنامه، صورت وضعيت مسافري و سي‌ام‌آر

سلام عليكم؛

پيرو مكاتبات انجام شده قبلي و با توجه به اجراي مرحله اول طرح تخصيص سهميه سوخت بر اساس پيمايش ناوگان از تاريخ 94/2/21 به آگاهي مي‌رساند:

از آنجايي كه مبناي محاسبه و تخصيص سهميه سوخت به ناوگان حمل و نقل عمومي بر اساس اطلاعات اسناد جاببجايي كالا و مسافر مي‌باشد، لذا مقتضي است به كليه شركت‌هاي حمل و نقل داخلي و بين‌المللي (كالا و مسافر) اعلام گردد كه نهايت دقت را در تكميل دقيق و صحيح اطلاعات مندرج در بارنامه، صورت وضعيت مسافري و سي.ام.آر در هنگام صدور محمول نمايند. بديهي است مسؤليت هرگونه اعتراضات و تبعات احتمالي ناشي از كاهش سهميه سوخت كه از مغايرت اطلاعات مندرج در اسناد جابجايي كالا و مسافر حاصل گردد، بر عهده شركت حمل و نقل بوده كه متعاقب آن موجبات طرح تخلف مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل در كميسيون‌ مربوطه را به همراه خواهد داشت.

- اسماعيل غلامي معاون حمل و نقل
- شماره نامه: 11795/74
- تاريخ نامه: 1394/2/8


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 405705

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License