شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

عدم صدور اسناد حمل براي وسائيل نقليه فاقد برگه معاينه معتبر

30 فروردين 1394
يكشنبه 19 آوريل 2015 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

- مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل كالاي برون شهري!

موضوع: عدم صدور اسناد حمل براي وسائيل نقليه فاقد برگه معاينه معتبر

سلام عليكم؛

احتراماً، عطف به نامه شماره 11/2022 مورخ 94/1/24 اداره كل محترم حمل و نقل و پايانه‌هاي استان تهران، در ادامه تصوير نامه شماره 148111/74 مورخ 93/12/19 معاونت محترم حمل و نقل سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي در خصوص عدم صدور اسناد حمل براي وسايل نقليه سنگين فاقد برگ معاينه فني معتبر ارسال مي‌گردد. معبضي است با عنايت به مضمون نامه فوق الاشاره و همچنين نظر به اينكه از تاريخ 94/2/1 صدور اسناد حمل براي وسايل نقليه فاقد برگ معاينه فني معتبر غيرممكن مي‌باشد به منظور جلوگيري از هر گونه اختلال در عمليات حمل و نقل به وسايل نقليه فاقد برگ معاينه فني معتبر تحت هيچ شرايطي خدمات حمل ارايه نگردد.

- حسين احمدي‌زاده رئيس هيأت مديره
- شماره نامه: 94/88
- تاريخ نامه: 94/1/29

- از سازمان راهدار و حمل و نقل كالا
- به مديركل محترم دفتر حمل و نقل كالا

موضوع: عدم صدور اسناد حمل براي وسائيل نقليه فاقد برگه معاينه معتبر

سلام عليكم؛

با عنايت به راه‌اندازي سامانه معاينه فني برخط در كليه مراكز فني وسايل نقليه سنگين و نيمه سنگين و انجام تمامي مراحل معاينه و ثبت و صدور برگ و برچسب معاينه فني با استفاده از سامانه مذكور و در قالب صدور كد رهگيري، در نظر است با برقراري ارتباط بين بانك‌هاي اطلاعاتي سامانه معاينه فني و سامانه كارت هوشمند، از ابتداي ارديبهشت ماه 1394 در صورتي كه وسيله نقليه‌اي داراي گواهي معاينه فني نامعتبر باشد (اعم از اينكه از مراكز غيرمجاز صدر شده باشد و يا تاريخ اعتبار آن پايان يافته و يا فاقد كد رهگيري و بار كد دو بعدي صادر شده شده توسط سامانه برخط باشد) صدور بارنامه، صورت وضعيت و سي.ام.آر براي آن وسيله نقليه غيرممكن گردد.

از اين رو، به منطور جلوگيري از هرگونه اختلال در عمليات حمل و نقل، شايسته است مراتب فوق به تشكل‌ها و انجمن‌هاي صنفي ذيربط اطلاع‌رساني گرديده و همچنين بر كنترل و بررسي اعتبار برگه معاينه فني (طبق مشخصات فوق)‌ توسط شركت‌ها پيش از صدور گواهي حمل تأكيد نموده تا مقدمات اجراي طرح ياد شده فراهم و فرصت كافي براي اخذ يا اصلاح گواهي معاينه فني وسايل نقليه در اختيار مالكان آنا‌ها قرار گيرد.

- اسماعيل غلامي معاون حمل و نقل
- شماره نامه: 148111/74
- تاريخ نامه:‌1393/12/19


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 405705

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License