شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

عدم ارائه خدمات

سه شنبه 16 فوريه 2010 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

باسلام:

احتراماً:عطف به نامه شماره 35359/11 مورخ 28/09/88اداره کل محترم حمل ونقل وپایانه های استان تهران درخصوص موضوع صدرالاشاره به آگاهی می رساند؛به استنادنامه شماره 5/71/119794مورخ21/09/88مدیرکل محترم حقوقی وتدوین مقررات مقتضی است درصورت مشاهده کامیون به شماره انتظامی191ع24 ایران68ضمن عدم ارائه خدمات مراتب رابه نزدیکترین یگان نیروی انتظامی اعلام وازنتیجه این انجمن رامطلع فرمائید.

-حسین احمدی زاده
- رئیس هیئت مدیره

رو نوشت: اداره کل محترم حمل ونقل وپایانه های استان تهران بازگشت به شماره نامه صدرالذکرجهت استحضار.


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 406449

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License