شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

حذف شرط سقف سني براي صدور كارت هوشمند ناوگان حمل و نقل عمومي

24 فروردين 1394
دو شنبه 13 آوريل 2015 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

- مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل كالاي برون شهري!
- موضوع: صدور كارت هوشمند براي ناوگان حمل و نقل عمومي.

سلام عليكم؛

احتراماً، عطف به نامه شرماه 11/386 موره 94/1/19 اداره كل محترم حمل و نقل و پايانه‌هاي استان تهران در ادامه بخشنامه شماره 2450/74 مورخ 94/1/18 معاون محترم حمل و نقل سازمان محترم راهداري و حمل و نقل جاده‌اي در خصوص برداشته شدن سقف سني اعلام شده جهت صدور كارت هوشمند ناوگان حمل و نقل عمومي براي انواع وسايل نقليه پلاك عمومي مشروط به دارا بودن معاينه فني معتبر جهت آگاهي و اقدام لازم ارسال مي‌گردد.

- حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره
- شماره نامه:‌ 94/43
- تاريخ نامه: 94/1/22

- از سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي
- به ادارت كل حمل و نقل و پايانه‌هاي استان‌هاي سراسر كشور

- موضوع: صدور كارت هوشمند براي ناوگان حمل و نقل عمومي.

سلام عليكم؛

پيرو نامه شماره 65344/74 مورخ 93/6/10 در خصوص موضوع صدر الذكر و با توجه به درخواست‌هاي تشكل‌هاي صنفي حمل و نقل، مالكين وسايل نقليه و در راستاي استفاده بهينه از ظرفيت‌هاي موجود در حمل و نقل جاده‌آي و با عنايت به اجراي طرح تخصيص سوخت بر اساس پيمايش از تاريخ اول ارديبهشت ماه سال جاري، موضوع مصوبه شماره 137319 / ت 51512 - ه مورخ 93/1/14 (شماره ثبتي 134167)‌هيأت وزيران،‌ سقف سني اعلام شده در نامه صدر الذكر جهت صدور كارت هوشمند ناوگان حمل و نقل عمومي براي انواع وسايل نقليه پلاك عمومي داراي برگه فني معتبر از تاريخ ابلاغ اين بخشنامه منتفي اعلام مي‌گردد.

شايسته است ترتيبي اتخاذ تا مراتب به نحو مطلوب و با قيد فوريت به تشكل‌هاي صنفي و ساير مراكز تكميل پرسشنامه‌هاي كارت هوسمند ابلاغ و نظارت لازم بر اجراي صحيح تخشنامه معمول گردد.

- اسماعيل غلامي معاون حمل و نقل
- شماره نامه:‌2450/74
- تاريخ نامه: 1394/1/18


اسناد پيوسته

تصويب نامه هيأت وزيران

13 آوريل 2015
سند : PDF
497.1 kb

در خصوص تخصيص سوخت بر اساس پيمايش


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 406612

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License