شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

ارسال پيامك براي دريافت پيامك

20 فروردين 1394
پنج شنبه 9 آوريل 2015 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل كالاي برون‌شهري!

موضوع: ارسال پيامك.

سلام عليكم؛

احتراماً، عطف به نامه شماره 11/51884 مورخ 1393/12/27 اداره كل محترم حمل و نقل و پايانه‌هاي استان تهران منضم به تصوير نامه شماره 151624/71/7 مورخ 93/12/26 دفتر محترم فناوري و اطلاعات و ارتباطات و ضميمه مربوطه به آگاهي مي‌رساند: با توجه به اينكه پس از صدور هر بارنامه و صورت وضعيت براي ماك وسيله نقليه و راننده پيامكي جهت اطلاع رساني ارسال مي‌شود و عده‌اي از رانندگان و مالكين وسيله نقليه مدعي عدم دريافت پيامك شده‌اند، لذا خواهشمند است در اينگونه موارد،‌ مالكين و يا رانندگان مذكور پيامكي با عدد 2 به شماره 8999 ارسال نمايند. در صورت عدم ارسال پاسخ از طرف مخابرات متقاضيان مي‌بايست فرم پيوست را تكميل و به دفاتر همراه اول محل سكونت خود مراجعه نمايند.

- حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره
- شماره نامه: 94/10
- تاريخ نامه: 94/1/16

GIF - 34.9 kb
تصوير فرم ارسال پيام

اسناد پيوسته

متن قابل چاپ

9 آوريل 2015
سند : PDF
224.2 kb

فرم ارسال پيامك


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 405705

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License