شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

ماليات بر ارزش افزوده سال 1394

18 فروردين 1394
سه شنبه 7 آوريل 2015 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل كالاي برون شهري!

موضوع: ماليات بر ارزش افزوده سال 1394

سلام عليكم؛

احتراماً، در ادامه نامه شماره 495/ب.9 مورخ 94/1/17 اتاق محترم اصناف تهران در خصوص موضوع مورد اشاره در فوق جهت آگاهي و اقدام لازم ارايه مي‌شود.

- حسين احمدي‌زاده رئيس اتحاديه
- شماره نامه: 8/ح/الف
- تاريخ نامه: 94/1/17

- از اتاق اصناف تهران
- به اتحاديه مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل كالاي برون شهري

با سلام و احترام

نظر به اينكه مؤديان مشمول قانون ماليات بر ارزش افزوده مطابق فراخوان‌هاي مرحله اول تا ششم سازمان امور مالياتي كشور مكلف هستند مطابق ماده 21 قانون ياد شده اظهرنامه هر دوره مالياتي را مطابق نمونه و دستور العملي كه توسط سازمان امور مالياتي كشور تعيين و اعلام مي‌شود حداكثر ظرف پانزده روز از تاريخ انقضاي هر دوره به سازمان مذكور تسليم نمايند و نظر به موافقت و اعلام سازمان ياد شده مهلت تسليم اظهار نامه دوره زمستان سال 1393 تا پايان فروردين ماه سال جاري تمديد گرديده است لذا مقتضي است آن دسته از مؤديان كه مشمول تسليم اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده مي‌باشند مكلفند نسبت به تسليم اظهار نامه دوره ياد شده تا قبل از پايان يافتن فروردين ماه سال جاري اقدام نموده و هم زمان در خواست بخشودگي جريمه تأخير در تسليم اظهار نامه را نيز به اداره مور مالياتي مروبط تسليم نمايند. ضمناً مطابق تبصره 2 ماده 117 قانون برنامه پنجم توسعه نرخ ماليات بر ارزش افزوده در سال 1394 معادل 9 درصد تعيين گرديده است. بديهي است سايت سازمان امور مالياتي يا اتاق اصناف ايران پاسخگوي ابهامات همكاران نسبت به شمول يا عدم شمول فراخوان‌هاي ششكانه خواهند بود.

- علي فاضلي رئيس اتاق اصناف تهران
- شماره نامه: 495/ب.م
- تاريخ نامه: 1394/1/17


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 406612

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License