شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

شبيه سازي بارنامه‌

سه شنبه 3 مارس 2015 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل كالاي برون‌شهري!

موضوع:‌ شبيه سازي بارنامه‌.

سلام عليكم؛

احتراماً، در ادامه نامه شماره 11/48584 مورخ 93/12/6 اداره كل محترم حمل و نقل و پايانه‌هاي استان تهران در خصوص موضوع صدرالذكر ارسال مي‌گردد. مقتضي است با عنايت به مضمون نامه مذكور،‌ به منظور جلوگيري از هرگونه سوءاستفاده احتمالي از نسخ شبيه‌سازي شده بارنامه، ضمن رعايت كامل مفاد نامه مورد اشاره، در سرع وقت نسبت به جمع‌آوري و امحاء نسخه چاپ شده بارنامه شبيه‌سازي شده (در صورت دارا بودن) اقدام نمائيد.

- حسين احمدي‌زاده رئيس هيأت مديره
- شماره نامه: 93/1425
- تاريخ نامه: 93/12/9

از اداره كل حمل و نقل و پايانه‌هاي استان تهران به

جناب آقاي احمدي زاده

رئيس هيأت مديره انجمن صنفي مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل تهران و حومه

موضوع: شبيه‌سازي بارنامه

سلام عليكم

با احترام با بررسي‌هاي به عمل آمده و با اجراي برخط‌سازي بارنامه و كاهش نسخ تعداد بارنامه به دو نسخه اخيراً برخي از مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل مبادرت به چاپ نسخه شبيه‌سازي بارنامه مي‌نمايند كه اين موضع احتال تخلفات عديده از اين نسخ چاپي از قبيل جعل، سوءاستفاده، صدور چندباره نارنامه و . . . را به دنبال خواهد داشت و همانطور كه در دستور العمل بارنامه برخط نيز قيد گرديده است مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل در صورت نياز هر دستگاه و ارگان به تأييد بارنامه به تعداد بارنامه مورد نياز از سيستم چاپ و آن‌ها را مهر نموده و به متقاضي ارايه نمايند. و چنانچه نياز به تأييد اين اداره كل نيز باشد پس از بررسي و اطباق با سيستم كنترل بارنامه‌ براي آن‌ها تأييده لازم صادر خواهد شد. لذا شايسته است به كليه مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل تابع ابلاغ نمايند در اسرع وقت نسبت به جمع آوري و امحاء نسخه چاپ شده شبيه سازي بارنامه‌ها اقدام نمايند.

- حمدي رضا شهركي ثانوي مديركل
- شماره نامه: 11/48584
- تاريخ نامه: 1393/12/6


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 406117

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License