شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]
عس تفريحي است!

لطفاً از خدمات دفاتر پيك موتوري پروانه دار استفاده كنيد!

26 بهمن 1393
يكشنبه 15 فوريه 2015 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مدير محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل كالاي برون شهري!

سلام عليكم؛

احتراماً، عطف به نامه شماره 10/72530ن مورخ 93/11/12 اتاق محترم اصناف تهران و با عنايت به نامه شماره 110/59/610 مورخ 93/11/1 اتحاديه صنف وانت بار و پيك موتوري تهران خواهشمند است در صورتي كه قصد استفاده از خدمات دفاتر پيك موتوري را دارند به دفاتر مراجعه نمايند كه داراي پروانه كسب و كد شناسايي از اتحاديه وانت بار و پيك موتوري باشند.

- حسين احمدي زاده رئيس اتحاديه
- شماره نامه: 294/ح/الف
- تاريخ نامه: 93/11/14

- از اتاق اصناف تهران
- به اتحاديه صنف . . .

با سلام؛

احتراماً، با عنايت به مفاد نامه شماره 110/59/610 مورخ 93/11/1 اتحاديه صنف وانت بار و پيك موتوري تهران، خواهشمند است به واحدهاي صنفي زير مجموعه ابلاغ فرماييد كه به هر نحو قصد استفاده از خدمات دفاتر پيك موتوري را دارند به دفاتري مراجعه نمايند كه داراي پروانه كسب و كد شناسايي از اتحاديه وانت بار و پيك موتوري مي‌باشند.

- علي فاضلي رئيس اتاق اصناف تهران
- شماره نامه: 10/72530 ن
- تاريخ نامه: 1393/11/12


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 406612

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License