شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

غيرفعال شدن كارت هوشمند ناوگان بدون كاركرد

دو شنبه 19 ژانويه 2015 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل كالاي برون شهري!

موضوع: غيرفعال شدن كارت هوشمند ناوگان بدون كاركرد.

سلام عيلكم؛

احتراماً، عطف به نامه شماره 11/40905 مورخ 93/10/16 اداره كل محترم حمل و نقل و پايانه‌هاي استان تهران در ادامه نامه شماره 118293/74/1 مورخ 93/10/14 دفتر محترم حمل و نقل كالا مبني بر تخصيص سوخت بر اساس پيمايش مبتني بر سيستم سامانه بر خط بارنامه جهت آگاهي و اقدام لازم ارسال مي‌گردد.

- حسين احمدي‌زاده رئيس هيأت مديره
- شماره نامه: 93/1201
- تاريخ نامه: 93/10/22

- از سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي
- به اداره كل حمل و نقل و پايانه‌هاي استان تهران

موضوع: غيرفعال شدن كارت هوشمند ناوگان بدون كاركرد.

با سلام و احترام

پيرو نامه شماره 108962/74 مورخ 93/9/19 معاون محترم حمل و نقل سازمان مبني بر تخصيص سوخت بر اساس پيمايش در آينده نزديك به آگاهي مي‌رساند:

بر اساس گزارش‌گيري از سامانه بارنامه برخط تعداد 11387 دستگاه كاميون داراي كارت هوشمند متعلق به آن استان در يك سال گذشته فاقد كاركرد بوده اند كه از تعداد مذكور 10088 دستگاه مربوط به قبل از سال 93 مي‌باشد. لذا با توجه به اينكه مبناي تخصيص سوخت براساس پيمايش بر سيستم سامانه برخط بارنامه خواهد شد، خواهشمند است دستور فرماييد در خصوص غيرفعال شدن كارت هوشمند ناوگان در صورت عدم كاركرد اطلاع‌رساني لازم معمول نمايند.

- غلامحسين دغاغله مديركل دفتر حمل و نقل كالا
- شماره نامه: 118293/74/1
- تاريخ نامه: 1393/10/14


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 406217

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License