شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

براي تكميل فرم اطلاعات بيمه درمان همين امروز اقدام كنيم!

9 دي ماه 1393
سه شنبه 30 دسامبر 2014 بوسيله ى اميد قاسمي

مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل عضو انجمن!

ضمن تقديم فرم اطلاعات مورد نياز براي تمديد بيمه درماني تكميلي كاركنان مؤسسات و شركت‌هاي متبوع، از جنابعالي تقاضا مي‌شود،‌ بعد از پركردن اين فرم، آن را مهر و امضا كرده و در اسرع وقت در اختيار دبيرخانه انجمن قرار دهيد تا مراحل قانوني اين فرايند طي شود. تقاضا دارد براي دسترسي به فرم مورد نظر، تصوير مربوطه در انتهاي همين صفحه را كليك كنيد و از فرم مورد نظر پرينت بگيريد.

با احترام اميد قاسمي، مسؤل روابط عمومي انجمن


اسناد پيوسته

فرم بيمه درمان تكميلي

30 دسامبر 2014
سند : PDF
156 kb

پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 645072

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت اخبار دبيرخانه   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License