شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

مشمولان خوداظهاري مالياتي صاحبان مشاغل

چهار شنبه 24 دسامبر 2014 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل كالاي برون شهري!

سلام عليكم.

احترماً، در ادامه نامه شماره 57938 /ب.م مورخ 93/9/19 اتاق محترم اصناف تهران و ضمائم مربوطه در خصوص عملكرد مالياتي قطعي نشده سال 1391 و نحوه استفاده از تسهيلات ارايه شده توسط سازمان محترم امور مالياتي جهت آگاهي و بهره‌برداري ارسال مي‌گردد.

- حسين احمدي زاده رئيس اتحاديه
- شماره نامه:‌778 / ح/ الف
- تاريخ نامه: 93/9/20

- از اتاق اصناف تهران
- به اتحاديه‌هاي مختلف

سلام عليكم

احتراماً، بدينوسيله اعلام مي‌دارد با توجه به مذاكرات به عمل آمده فيمابين با سازمان امور مالياتي در رابطه با مؤدياني كه ماليات عملكرد سال 1391 آنها از طريق علي‌الرأس منجر به برگ تشخيص شده و تا پايان شهريور ماه سال 93 قطعي نشده در صورتيكه ماليت عملكرد سال 91 آنان تا 1393/9/1 قطعي شده باشد و در هنگام تسليم اظهارنامه هم مبلغ 15% از ماليات را پرداخت كرده باشند،‌مي‌توانند از تاريخ 1393/10/30 به حوزه‌هاي مالياتي مراجعه و نسبت به پرداخت بقيه كه 85% خواهد بود اقدام و از تسهيلات به وجود آمده در ماده 158 ق.م.م استفاده نمايند. در ضمن قابل ذكر است كه دستور‌العمل شماره‌هاي 200/93/534 رياست محترم سازمان امور مالياتي در اين خصوص در ادامه تقديم مي‌گردد.

- علي فاضلي رئيس اتاق انصاف تهران
- شماره نامه: 57938/ ب.م
- تاريخ نامه: 1393/9/19


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 406117

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License