شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

تخصيص سهميه سوخت بر اساس عملكرد

27 آذر ماه 1393
پنج شنبه 18 دسامبر 2014 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل كالاي برون شهري!

سلام عليكم؛

احتراماً، عطف به نامه شماره 37597 / 11 مورخ 23 / 9/ 93 اداره كل محترم حمل و نقل و پايانه‌هاي استان تهران در ادامه بخشنامه شماره 74/ 108962 مورخ 19/ 9/ 93 معاون محترم حمل و نقل سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي در خصوص تخصيص سهميه سوخت بر اساس عملكرد جهت آگاهي و اقدام لازم ارسال مي‌گردد.

- حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره
- شماره نامه: 105/93
- تاريخ نامه: 24 / 9/ 93

- از اداره كل حمل و نقل و پايانه‌هاي استان تهران
- به انجمن صفي شركت‌ها و مؤسسات حمل و نقل داخلي كالاي تهران

موضوع: تخصيص سهميه سوخت بر اساس عملكرد.

با سلام و احترام.

در ادامه نامه شماره 74 / 108962 مورخ 19/ 9/ 1392 معاون محترم حمل و نقل سازمان متبوع در خصوص تخصيص سهميه سوخت بر اساس عملكرد ارسال مي‌گردد. شايسته است مراتب به نحو مقتضي به شركت‌ها و رانندگان عضو غير عضو اعلام تا نسبت به رعايت مفاد نامه فوق اقدام نمايند.

- محمد رضا شهركي ثانوي مديركل
- شماره نامه: 11/37597
- تاريخ نماه: 1393/9/23

- از سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي
- به ادارات كل حمل و نقل و پايانه‌هاي استان‌هاي سراسر كشور

موضوع: تخصيص سهميه سوخت بر اساس عملكرد

سلام عليكم.

در راستاي استفاده بهينه از سرمايه ملي، افزايش بهره‌وري و ايجاد انگيزه براي رانندگان محترمي كه در چارچوب قوانين و مقررات به فعاليت مي‌پردازند، مقرر است در آينده نزديك تخصيص سهميه سوخت ناوگان گازوئيل سوز صرفاً بر اساس عملكرد ناوگان (ميزان پيمايش صوررت گرفته) كه بر مبناي «بارنامه» و «صورت وضعيت» محاسبه مي‌گردد، انجام شود، مقتضي است با توجه به اهميت موضوع، ضمن برگزاري جلسات توجيهي و اطلاع‌رساني لازم و كافي به انجمن‌هاي صنفي شركت‌ها و رانندگان به روش‌هاي مختلف، تأكيد گردد نسبت به صدور بارنامه و صورت وضعيت با مشخصات دقيق به ويژه در خصوص مسافت مندرج در اوراق مذكور دقت لازم به عمل آورند.

بديهي است در صورت عدم ثبت عملكرد ناوگان در سيستم‌هاي بر خط سازمان متبوع، امكان تخصيص سهميه سوخت در آينده فراهم نخواهد شد. همچنين براي آن دسته از ناوگاني كه فاقد كاركرد باشد نسبت به غيرفعال نمودن كارت هوشمند ناوگان اقدام خواهد شد.

- اسماعيل غلامي معاون حمل و نقل
- شماره نامه:‌ 108962/74
- تاريخ نامه: 1393/9/19


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 406117

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License