شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

اشتغال اتباع بيگانه و جرايم مربوطه

24 شهريور 1393
دو شنبه 15 سپتامبر 2014 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل كالاي برون شهري!

با سلام؛

احترماً، عطف به نامه شماره 34752 / 379 - دو مورخ 18 / 6 / 93 اتاق محترم اصناف تهران در ادامه نامه شماره 9820 /م/ح موررخ 28 / 5 / 93 سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران و ضمائم مربوطه (2 برگ برشور) در خصوص نحوه اشتعال اتباع و مهاجرين خارجي جهت آگاهي و رعايت مفاد نامه مذكور ارسال مي‌گردد.

- حسين احمدي زاده رئيس اتحاديه
- شماره نامه: 573 / ح/ الف
- تاريخ نامه: 22 / 6/ 93

- از اداره اومر اصناف و تشكل‌ها
- به چرياست محترم اتاق اصناف تهران

جناب آقاي فاضلي رياست محترم اتاق اصناف تهران

با سلام و احترام؛

در ادامه تصوير نامه شماره 1170 / 3 / 611 مورخ 1 / 5/ 93 معاون سياسي انتظامي فرمانداري تهران موضوع اشتغال اتباع و مهاجرين خارجي به همراه ضمائم ارسال مي‌گردد. متقضي است دستور فرماييد نسبت به تكثير و توزيع بروشور مربوط به قوانين و مقررات اشتغال در مراكز توليدي و كارگاهي ااقدام لازم معمول نمايند.

- محمد جعفرنيا سرپرست اداره امور اصناف و تشكل‌ها
- شماره نامه: 8920 / م/ ح
- تاريخ نامه: 28/ 5 / 93


اسناد پيوسته

قوانين و ممقررات موضوعه در خصوص بازرسي كار

15 سپتامبر 2014
سند : PDF
408.6 kb

اشتغال اتباع بيگانه و جرايم مربوطه


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 406612

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License