شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

نصب تابلوي ميزان مبلغ قانوني كميسيون

10 آبان 1393
شنبه 1 نوامبر 2014 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مديران مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل كالاي برون‌شهري!

موضوع:‌ نصب تابلوي ميزان مبلغ قانوني كميسيون.

سلام علكيم؛

احتراماً، عطف به نامه شماره 23003 / 93 / 117 مورخ 29 / 7 / 93 رئيس محترم اداره نظارت بر كالا و خدمات سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران در ادامه نامه شماره 26768 / 93 / 370 مورخ 22 / 7 / 93 سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليد‌كنندگان به انضمام نامه شاره 74 / 9750 مورخ 1 / 2/ 93 سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌آي د رخصوص موضوع مورد اشاره در فوق جهت آگاهي و رعايت كامل مفاد نامه مورد اشاره در فوق ارسال مي‌گردد.

- حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره
- شماره نامه: 661 / ح/ الف
- تاريخ نامه: 6 / 9 / 93

از معاونت حمل و نقل سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي

به مديران كل حمل و نقل و پايانه‌هاي سراسر كشور

موضوع:‌ تأكيد مجدد بر نظرات بر عملكرد شركت‌هاي حمل و نقل

سلام عليكم؛

پيرو نامه شماره 1 / 74 / 87433 مورخ 25 / 8 / 92 و به منظور ارزيابي بر عملكرد و نظارت دقيق تر بر فعاليت مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل كالا با هدف ارتقاي سطح خدمات آن‌ها و همچنين در راستاي شفاف سازي امور و دسترسي رانندگان و ساير ذينفعان به مراجع تصميم‌گيري من جمله سازمان متبوع، خواهشنمند است دستور فرماييد نسبت به اجراي موارد ذيل اقدام لازم معمول نمايند:‌

1. نصب تابلوي ميزان مبلغ قانوني كارمزد (كميسيون) در محل شركت حمل و نقل و پايانه‌هاي عمومي بار

2. نصب تابلوي سامانه پيام كوتاه، پست الكترونيكي، تلفن گويا و . . . در محل سالن اعلام بار و پايانه‌ها جهت ارتباط و دسترسي سهل‌ الوصول كليه افراد به ادارات كل استان و سازمان مركزي براي طرح مشكلات و شكايات احتمالي

لازم به ذكر است مسؤليت نظارت مستمر و مؤثر برحسن انجام اقدامات فوق بر عهده آن مديريت محترم مي‌باشد. مقتضي است ضمن بر خورد قانوني با تخلفات احتمالي مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل از قبيل اخذ كارمزد (كميسيون) اضافي از رانندگان و . . گزارش و اقدامات به عمل آمده به دفتر حمل و نقل كالا منعكس گردد.

- اسماعيل غلامي معاون حمل و نقل
- شماره نامه: 74 / 9750
- تاريخ نامه:‌1 / 2 / 1393

از نظارت بر كالاهاي سرمايه‌اي و خدمات سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد‌كنندگان

به سازمان‌هاي صنعت، معدن و تجارت 31 استان

موضوع: كميسيون حمل و نقل كالا

با سلام و احترام؛

استحضار داريد به استناد بند يك مصوبه يكصد و شصت و ششمين جلسه شوراي عالي هماهنگي ترابري كشور مصوب 29 / 2 / 1386 ميزان كارمزد (كميسيون) شركت‌هاي حمل و نقل داخلي جاده‌اي كالا توسط كانون سراسري انجمن صنفي شركت‌ها و مؤسسات حمل و نقل كالا با هماهنگي كانون سراسري انجمن‌هاي صنفي رانندگان ناوگان جاده‌اي كالاي كشور تعيين و پس از تأييد سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي قابل اجرا مي‌باشد. علي ايحال،‌ پس از اجرايي شدن مرحله اول و دوم قانون هدفندسازي يارانه‌ها، بعضاً مشاده شده است كه برخي از شركت‌هاي حمل و نقل كالا، اقدام به اخذ كميسيون بالاتر از نرخي‌هاي تصويبي مي‌نمايند كه اين امر موبجات نارضايتي رانندگان و حتي صاحبان كالا را فراهم نموده است. لذا ضمن عطف توجه به نامه شماره 64 / 9750 مورخ 1 / 2/ 93 معاون محترم حمل و نقل و سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي لطفاً دستور فرماييد هماهنگي‌هاي لازم جهت نظارت دقيق‌تر بر عملكرد اينگونه مراكز به ويژه در خصوص نصب تابلو ميزان كميسيون در محل شركت و پايانه‌هاي عمومي با با دستگاه‌هاي ذيربط بعمل آمده و در صورت مشاهده هرگونه تخلف ادقام قانوني لازم معمول گردد.

- وحيد منابي عض هيأت مديره و معاون نظارت بر كالاهاي سرمايه‌اي و خدمات
- شماره نامه:‌26768 / 93 /370
- تاريخ نامه:‌22 / 7 / 1393


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 406612

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License