شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

شرايط عمومي قرارداد بيمه مسؤليت مدني متصديان حمل و نقل ابلاغ شد

28 تير ماه 1393
شنبه 19 ژوئيه 2014 بوسيله ى اميد قاسمي

مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل كالاي برون شهري!

سلام؛

همانگونه كه استحضار داريد در آئين‌نامه قبلي مربوط به بيمه مسؤليت مدني متصديان حمل داخلي اشكالاتي وجود داشت كه ناشي از از عدم همخواني مفاد آئين‌نامه با نيازها و واقعيت‌هاي امروز بود. اين مشكلات از سوي مسؤلان انجمن شناسايي و به مسؤلان محترم منعكس شد. خوشبتخانه، آئين‌نامه جديد مربوط به شرايط عمومي قرارداد بيمه مسؤليت مدني متصديان حمل داخلي بعد از انجام اصلاحات مورد نياز به تصويب مراكز قانوني مربوطه رسيده و به مشمولان آن ابالاغ شده است. در ادامه متن اين آئين‌نامه كه به آئين‌نامه شماره 87 معروف است به يك فايل چاپخور به پيوست تقديم مي‌شود. اما پيش از آن متن نامه‌هاي همراه آن نيز ارايه خواهد شد.

- با احترام
- اميد قاسمي
- مسؤل روابط عمومي انجمن

- از اداره كل حمل و نقل و پايانه‌هاي استان تهران
- به انجمن صنفي كارفرمايان مؤسسات و شركت‌هاي مل و قنل كالاي تهران

سلام عليكم؛

به پيوست (در ادامه) نامه شماره 5 / 71 / 41626 مورخ 14/ 4 / 1393 مديركل محترم دفتر حقوقي (همراه با ضمائمه نامه) در خصوص ابلاغ آئين‌نامه قرارداد بيمه مسؤليت مدني حمل داخلي جهت آگاهي و انجام اقدامات لازم در خصوص اطلاع رساني به شركت‌ها و مؤسسات حمل و نقل تحت پويشش و نيز رانندگان محترم حضورتان ارسال مي‌گردد.

- معاون حمل و نقل حسن عبدالمليكي
- شماره نامه 13189 / 11
- تاريخ نامه: 17 / 4 / 93

- از اداره كل دفتر حقوقي سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي
- به معاون محترم وزير و رياست سازمان

موضوع: تصويب آئين‌نامه مربوط به بيمه مسؤليت متصديان حمل داخلي

سلام عليكم؛

احتراماً همانگونه كه استحضار دارند با توجه به نواقص و خلاء‌‌هاي موجود در آئين‌نامه قبلي مربوط به بيمه مسؤليت مدني متصديان حمل داخلي و درخواست تشكل‌هاي صنفي پيرامون مشكلات ناشي از عدم همخواني آئين‌نامه ياد شده با نيازها و واقعيت‌هاي روز جامعه حمل و نقل داخلي كالا،‌اصلاحيه آئين‌نامه مذكور در دستور كار شوراي عالي بيمه قرار گرفت و با توجه به نيازهاي بخش حمل و نقل نقطه نظرات اين سازمان طي مكاتبات متعدد به بيمه مركزي ايران منعكس گرديد و در جلسات كارشناسي در بيمه مركزي كه با حضور نمايندگان كانون شركت‌هاي حمل و نقل بويژه مشاركت فعال كانون انجمن‌هاي صنفي استان اصفهان و اين سازمان برگزار گرديد، مورد پذيرش قرار گرفت.

النهايه متن نهايي پيش‌نويس مذكور در دستورجلسه مورخ 27 / 3/ 93 شوراي عالي بيمه قرار گرفت. در اين جلسه بر اساس دعوتنامه شماره 15592 / 101 / 93 شوراي عالي بيمه اينجانب به اتفاق آقاي حاجي اسماعيلي مديركل محترم دفتر حمل و نقل مسافر شركت نموديم و توضيحات تفصيلي لازم ارايه گرديد. با توجه به توضيحات و مذاكرات مذكور، خوشبختانه متن مورد نظر سازمان به تصويب شوراي عالي بيمه رسيد و انشاء الله به زودي ابلاغ خواهد شد.

مراتب جهت استحضار ايفاد مي‌گردد.

- عباسعلي بني‌اسدي مدركل دفتر حقوقي
- شماره نامه: 5 / 71 / 34197
- تاريخ نامه: 27 / 3 / 1393

- از اداره كل دفتر حقوقي سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي
- به معاون محترم وزير و رياست سازمان

موضوع: ابلاغ آئين‌نامه مربوط به بيمه مسؤليت متصديان حمل داخلي

سلام عليكم؛

احتراماً پيرو نامه شماره 5 / 71 / 34167 مورخ 27 / 3 / 93 (نامه بالا) به استحضار مي‌رساند حسب پيگيري‌هاي بعمل آمده خوشبختانه آئين‌نامه مربوط به بيمه مسؤليت مدني متصديان حمل داخلي تحت عنوان آئين‌نامه شماره 87 صمن تصويب در شوراي عالي بيمه،‌ اخيراً‌ ابلاغ و لازم‌الاجرا گرديد (متن چاپخور پيوست). اهم تغييرات و نوآوري‌هاي آئين‌نامه جديد را به شرح ذيل بعرض مي‌رساند:

1. تصريح شمول قانون تجارت بر قراردادهاي بيمه مسؤليت كه مي‌تواند منتضمن پوشش لازم بيمه تعهدات عام و مطلق شركت‌ها و مؤسسات حمل و نقل باشد (ماده 1 و بند 12 ماده 2 آئين‌نامه).

2. پيش‌بيني تعاريف مشخص، كه در عالب تعاريف بعمل آمده منظور از مبادي قانوني ذيربط ارجاع ب اختيارات وزارت و نيز سازمان متبوع مي‌باشد (بندهاي 2، 4، 6 و 7 ماده 2 آئين‌نامه).

3. تسري پوشش بيمه مسؤليت به زمان قبل از صدور بارنامه در فرضي كه شركت با صدور حواله بارگيري راننده را جهت تحويل بار به مبدأ مورد نظر صاحب كالا اعزام نمايند (تبصره ماده 4 آئين‌نامه).

4. پوشش بيمه‌اي سرقت‌هاي جزئي و امكان توافق مابين شركت‌ها و بيمه‌گر در خصوص تعهداتي كه قبلاً تحت پوشش نبوده و اكنون با مصوبه الاغي قابليت توافق و امكان تسري بيمه بدان‌ها وجود دارد (بخش انتهايي ماده 10 آئين‌نامه)

5. حذف فرانشيز با توجه به تصريح بند 1 ماده 13 آئين‌نامه بر توافقي بودن اين امر، كه مورد درخواست سازمان بوده است و كاهش فرانشيز برخي شركت‌هاي حمل و نقل از بيست درصد به ده درسد حتي در مواردي كه شركت حمل و نقل به پرداخت اين مبلغ توافق نموده باشد.

6. محدود نمودن حق جانشيني بيمه جهت اقامه دعوي عليه رانندگان در موادري كه وقوع خسارت غيرعمدي ناشي از تقصير يا قصور راننده نباشد (تبصره ماده 14 آئين‌نامه).

اميد است با اجراي آئين‌نامه جديد، بخش عمده‌اي از مشكلات و ايرادات موجود در بخش پوشش‌هاي بيمه مسؤليت متصديان حمل و نقل جاده‌اي مرتفع گردد. مراتب جهت استحضار تقديم مي‌گردد.

- عباسعلي بني‌اسدي مديركل دفتر حقوقي
- شماره نامه:‌5/ 71/ 41626
- تاريخ نامه: 14 / 4 / 1393

پرداختي شركت‌هاي حمل و نقل از بيست در


اسناد پيوسته

شرايط عمومي قرارداد بيمه مسؤليت مدني متصديان حمل داخلي

19 ژوئيه 2014
سند : PDF
1.9 Mb

8 صفحه


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 663202

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License