شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

نامه رئيس كانون به فرمانده نيروي انتظامي در خصوص سرقت كاميون‌ها و محموله‌هايشان

آقاي حسين احمدي زاده رياست محترم كانون انجمن‌هاي صنفي كارفرمايان مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل داخلي كالاي كشور روز پانزدهم تير ماه سال 1393 با ارسال نامه‌اي به سردار دكتر احمدي مقدم فرمانده محترم نيروي انتظاي جمهوري اسلامي ايران، ضمن اعلام افزايش سرقت كاميون‌ها و محموله‌هاي آن‌ها در خروجي‌هاي استان تهران و ديگر راه‌هاي كشور از وي خواست با صدور فرمان تشديد كنترل‌ها به نيروهاي تحت امر براي كاهش اين سرقت‌ها مساعد نمايد. متن اين نامه در ادامه تقديم مي‌شود:‌

سردار معزز دكتر احمدي مقدم!

فرمانده محترم نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران

موضووع: سرقت كاميون‌هاي حامل بار در محورهاي خروجي استان تهران و ديگر استان‌ها!

احترماً، نظ به گزاشات واصله و همچنين تماس‌هاي تلفني مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل كالاي تحت پوشش اين انجمن در خصوص مووضع معنونه به اسحتضار مي‌رساند؛ طي چند سال اخير در راه‌هاي حوزه اسحتفاظي استان تهران و ديگر راه‌هاي كشور كاميون‌هاي حامل بار اعزامي از تهران بعاضاً دچار سرقت شده‌اند بطوريكه اشخاص از تاريكي شب استفاده نموده و با متوقف نمودن كاميون و ضرب و شتم راننده و بستن دست و پاي آن اقدام به سرقت كاميون با محموله مي‌نمايند، كه متأسفانه در اين اواخر بر حسب اعلام واحدهاي صنفي مربوطه تعداد سرقت‌هاي مورد نظر افزايش يافته است، از آنجائيكه نا امني در محورها بالاخص خروجي‌هاي استان تهران علاوه بر نگراني صاحبان كالا كه اغلب از كسبه بازار تهران مي‌باشند، دلهره رانندگان كاميون را نيز بهمراه داشته است. بر اين اساس و با امعان نظر به مراتب معروضه از حضرتعالي تقاضا دارد امر و مقرر فرمايند، همانند پرسنل زحمت كش پليس راه كه با تشديد كنترل توانسته‌اند تصادفات دلخراش جاني و مالي جاده‌ها را تقليف داده كه نهايتاً منجر به برقراري سلامت عبور و مرور در راهها شده است نيز در زمينه تأمين ايمني حمل و نقل كالا با دستور و مساعدت آن فرماندهي محترم اين درخواست محقق گردد. ضمناً ليست تعدادي از مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل كه در اين اواخر، دچار سرقت محموله شده‌اند به پيوست تقديم مي‌گردد.

- حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره كانون
- شماره نامه: 9443 / 93 / الف ك
- تاريخ نامه: 15 / 4 / 93


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 752574

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت سخن رئيس   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License