شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

بدون مجوز سازمان دامپزشكي حمل دام زنده ممنوع است

23 تير 1393
دو شنبه 14 ژوئيه 2014 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل كالاي برون شهري!

موضوع: خودداري از حمل زنده بدون اخذ مجوز‌هاي لازم از سازمان دامپزشكي.

سلايم عليكم؛

احتراماً، عطف به نامه شماره 11619 / 11 مورخ 7 / 4 / 93 اداره كل محترم حمل و نقل و پايانه‌هاي استان تهران و بر اساس نامه شماره 2678 / م / 503 مورخ 2 / 4/ 93 استانداري تهران و نامه شماره 1169 / 93 / 120/ م مورخ 31 / 3 / 93 سازمان جهاد كشاورزي استان تهران در خصوص ورود بيماري دامي لمپي اسكين از استان‌هاي غربي به داخل كشور و ايجاد عوارض شديد براي جمعيت دامي كشور، مقتضي است از حمل دام بدون مجوز از سازمان دامپزشكي كشور جداً خودداري گردد.

- حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره
- شماره نامه: 407 / 93
- تاريخ نامه: 21 / 4 / 93


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 406449

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License