شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

تفويض اختيار صدور حواله بارنامه به انجمن

14 تير ماه 1393
شنبه 5 ژوئيه 2014 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

- جناب آقاي مهندس شهركي ثانوني!
- مديركل محترم حمل و نقل و پايانه‌هاي استان تهران

موضوع: مصوبات صورتجلسه مورخ 24 / 3/ 93

سلام عليكم؛

احتراماً، عطف به نامه شماره 9904 / 11 مورخ 25 / 3 / 93 و ضميمه مربوطه و همچنين پيرو مذاكره حضوري اينجانب با جضرتعالي پيرامون موضوع مورد اشاره به استحضار مي‌رساند؛ در رابطه با بند يك صورتجلسه مذكور قبلاً طي توافق حاصله في‌مابين اين انجمن و اداره كل محترم، اقدامي به شرح زير صورت گرفته است:

1. اخذ سفته از اعضاي تحت پوشش تا سقف ريالي تعيين گرديده كه عيناً با تنظيم صورتجلسه‌اي به آن اداره كل تحويل شده است.

2. طي نامه شماره 9376 / 11 مورخ 10 / 3 / 90 تحت عنوان سرپرستي شعب بانك ملي جنوب تهران نمونه امضاي اينجانب جهت تحويل حواله بارنامه معرفي گرديده است.

حال با امعان نظر به مراتب فوق كه سوابق آن در اداره كل موجود مي‌باشد اين انجمن در كنار انجام مسؤليت‌هاي تفويضي در ارتباط با امور حمل و نقل كالا نيز خواستار واگذاري صدور حوامل بارنامه مي‌باشد كه اجرا بند دو صورتجلسه مذكور به تحقق موضوع مرد درخواست خواهد بود.

- حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره
- شماره نامه: 329 / 93
- تاريخ نامه:‌ 31 / 3 / 93


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 406612

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License