شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

رفع ابهام در خصوص صورتحساب فروش کالا و عرضه خدمات

دو شنبه 12 مه 2014

- از کانون انجمن های صنفی کارفرمایی موسسات و شرکت های حمل و نقل داخلی کالای کشور

- به انجمن صنفی کارفرمایی موسسات و شرکت های حمل و نقل کالای برون شهری تهران

با سلام و عرض تبریک فرا رسیدن سال نو

حسب پیگیری های مستمر از سوی این کانون در ارتباط با ماده 169 و مکرر آن در ارتباط با محسوب نمودن بارنامه بجای صورتحساب صورت پذیرفت منتج به بخشنامه شماره 124249-2 مورخ 28/12/92 از سوی وزارت امور اقتصادی و دارائی گردید که به پیوست جهت آگاهی و بهره برداری ایفا می گردد ضمنا مودیانی که بارنامه بمنزله صورتحساب ارائه میدهند، لازمست با درج مشخصات کامل در بارنامه به حوزه مالیاتی مربوطه مراجعه نمایند و در غیر این صورت میتوانند شخصا خود مبادرت به تنظیم صورتحساب نمایند لذا ضروریست مودیان در هر دو مورد، موضوع را کتبا به حوزه های مربوطه اعلام نمایند.

- حسین احمدی زاده رئیس هیئت مدیره
- نامه شماره: 9206/93/ الف/ ک
- تاریخ نامه: 20/1/93

- بخشنامه رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
- کد: 146/92/169مکرر/م
- مخاطبین/ ذینفعان : امور مالیاتی شهر و استان تهران / دارات کل امور مالیاتی
- موضوع: رفع ابهام در خصوص صورتحساب فروش کالا و عرضه خدمات

نظر به اینکه در اجرای مواد 161 و 169 مکرر قانون مالیات های مستیم و دستور العمل های شماره 24468/200/ ص مورخ 27/10/1390 و شماره 3954/200 مورخ 7/3/1392 ماده 169 مکرر و مذکور کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع بند های " الف " و "ب" ماده 95 قانون یادشده مکلف به صدور صورتحساب وفق نمونه اعلام شده می باشند، بدینوسیله به اطلاع می رساند از آنجائیکه برخی از مودیان محترم مالیاتی مانند موسسات و شرکتهای حمل و نقل، آب، گاز، برق، مخابرات، مراکز فرهنگی، هنری، ورزشس ار فرمها و قابهای مخشخص شده ای در هنگام صدور صورتحساب استفاده مینمایند که با عناوینی مانند بارنامه، بیط، قبض و امثالهم شناخته شده اند، در صورتیکه کلیه شرایط اعلام شده مربوط به صورت حساب نمونه شماره یک و دو دستورالعمل های صدالاشاره در اینگونه اوراق رعایت شده باشد، با اعلام مودی می توانند به عنوان صورتحساب کحسوب شده و مودیان مذکور از این بابت مشمول جرائم موضوعه نخواهد بود.

- علی عسگری
- شماره نامه: 24249/200
- تاریخ نامه:28/12/92


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 406612

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License