شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

مفقودي مدارك

سه شنبه 16 فوريه 2010 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

سلامُ علیکم

احتراماً : عطف به نامه شماره39321/11مورخ27/10/88اداره کل محترم حمل ونقل وپایانه های استان تهران به آگاهی می رساند؛به استنادنامه شماره20176/16مورخ23/09/88اداره کل حمل ونقل وپایانه های استان مازندران مدارك مشروحه ذيل مفقود ويا سرقت گرديده است لذامقتضي است درصورت مشاهده ضمن عدم ارايه هرگونه خدمات مراتب راسريعاًبه نزديكترين يگان نيروي انتظامي اعلام نموده وازنتيجه اين انجمن رامطلع نمائيد.

نام ونام خانوادگیشماره دفترچه کارشماره گواهینامهکارت هوشمندرانندهکارت هوشمندناوگان
شمسعلی بختی بهنمیری - - 1244458 -
علی شکری - - 2045007 4191535
محمدرضاعلیپور 160859093 - 1798670 -
اسماعیل مجاوری - - - 1784330
علیرضاحقانی - - - 1956516

- حسین احمدی زاده
- رئیس هیئت مدیره

رونوشت: اداره کل محترم حمل و نقل و پایانه های استان تهران عطف به شماره نامه صدر الذکر جهت استحضار .


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 405570

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License