شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

موارد عدم شمول دستورالعمل اجرايي ماده 169 مكرر قانون ماليات‌هاي مستقيم

27 فروردين 1392
چهار شنبه 16 آوريل 2014 بوسيله ى گروه نويسندگان

آقاي علي عسگري رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور با صدور بخشنامه‌ شماره 23997 / 200 مورخ 27 اسفند ماه 1392 در 13 ماده موارد عدم شمول دستورالعمل اجرايي ماده 169 مكرر قانون ماليات‌هاي مستقيم را فهرست وار تشريح كرده است. خاطر نشان مي‌كند اين موارد مشمول دستور االمعل‌هاي شماره 24468 / 200 / ص مورخ 27 / 10 / 1390 و شماره 3954 / 200 مورخ 7 / 3 / 92 در خصوص اجراي ماده 169 مكرر قانون ماليات‌هاي مستقيم نمي‌شوند. براي دسترسي به اين بخشنامه‌ها لينك مربوطه را كليك فرماييد. اما متن بخشنامه آقاي عسكري:

پيرو دستور العمل‌هاي شماره 24468 / 200 / ص مورخ 27 / 10 / 1390 و شماره 3954 / 200 مورخ 7 / 3 / 92 در خصوص اجراي مكرر قانون ماليات‌هاي مستقيم و با عنايت به ابهامات و سؤلات مرتبط با اجراي دستور العمل‌هاي مذكور، به منظور ايحاد وحدت رويه در ادارات كل امور مالياتي و اجراي صحيح مقررات به اطلاع مي‌رساند موارد مشروحه ذيل مشمول دستورالعمل‌هاي فوق الذكر نمي‌باشند:

1. خريد و فروش اوراق بهادار موضوع ماده 24 قانون بازار اوراق بهادار،‌سهام و سهم الشركه.

2. خريد و فروش حق تقدم سهام يا سهم الشركه.

3. سود و كارمزد بانك‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي.

4. 4. دريافت پرداخت حق عضويت اعضاء مجامع حرفه‌اي، احزاب و انجمن‌ها و تشكل‌هاي غيردولتي كه داراي مجوز از مراجع ذيربط مي‌باشند.

5. دريافت و پرداخت‌هايي كه به موجب قانون و مصوبات هيأت محترم وزيران توسط دستگاه‌هاي اجرايي ته تشكل‌هاي قانوني، نهادهاي عمومي غيردولتي، مجامع حرفه‌اي، انجمن‌ها، انجمن‌هاي صنفي،‌ اتحاديه‌ها، احزاب، اشخاص حقيقي و حقوقي انجام مي‌شود.

6. دريافت و پرداخت‌هايي كه به موجب قانون و مصوبات هيأت محترم وزيران توسط تشكل‌هاي قانوني، نهادهاي عمومي غيردولتي، مجامع حرفه‌اي،‌ انجمن‌هاي صنفي، اتحاديه‌ها، احزاب به اشخاص حقيقي و حقوقي انجام مي‌شود.

7. كمك‌ها و جوايز و هداياي بلاعوض.

8. مبالغي كه تحت عناوين جريمه يا خسارات، انواع عوارض و ماليات (به استثناء ماليات و عوارض قانون ماليات بر ارزش افزوده) حق ثبت، حق تمبر، حقوق گمركي و موارد مشابه، به دستگاه‌هاي اجرايي پرداخت مي‌گردد.

9. مال‌ الاجاره‌هاي املاك موضوع ماده 53 قانون ماليات مستقيم.

10. بر اساس دستورالمعل‌هاي مذكور، بنگاه‌هاي املاك و دفاتر اسناد رسمي ملزم به ارسال فهرست ثمن معاملات تنظيم شده نبده و صرفا بابت حق الزحمه دريافتي و هزينه‌هاي مرتبط مشمول تكاليف مقرر در دستورالعمل‌هاي ماده 169 مكرر مي‌باشد.

11. حقوق و دستمزد پرداختي موضوع فصل سوم از باب سوم قانون ماليات‌هاي مستقيم.

12. وجوه پرداختي بابت حق نگداري (شارژ) ساختامن و آبونمان‌هاي پرداختي.

13. معملات نقل و انتقال املاك موضوع ماده 59 قانون ماليات‌هاي مستقيم براي متعاملين.

- علي عسگري رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور
- شماره نامه: 23997 / 200
- تاريخ تامه: 27 / 12 / 1392


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 422143

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License