شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

فراخوان مجمع عمومي عادي و فوق‌العاده انجمن:‌ چهارشنبه 10 ارديبهشت 93

25 فروردين 1393
دو شنبه 14 آوريل 2014 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل!

سلام عليكم؛

احتراماً، به آگاهي مي‌رساند؛ مجامع عمومي فوق العاده و عادي (نوبت اول) انجمن صنفي كارفرمايي مؤسات و شركت‌هاي حمل و نقل كالاي برون شهري تهران و حومه با هدف اصلاح اساسنامه و همچمنين برگزاري انتخابات هيأت مديره و بازرسان، طبق آگهي مندرج در روزنامه اطلاعات به شماره 25847 مورخ 25 / 1 / 93 به ترتيب از ساعت 30 / 14 الي 30 / 15 و 16 الي 18، در تالار توسكا، واقع در كمربندي آزادگان پارك توسكا،‌ بعد از سه راهي دولت آباد (به سمت افسريه) نرسيده به پارلك آبي، تشكيل مي‌گردد، ضمن دعوت از حضور در مجامع مذكور در صورتي كه آن مدير محترم نيز تمايل به كانداتوري هيأت مديره و بازرسان انجمن را دارند تقاضاي خود را تا پايان وقت اداري روز دوشنبه مورخ 1 / 2 / 93 به دبيرخانه انجمن ارسال و يا به شماره 77642542 فاكس نمايند. بديهي است به تقاضاي واصله بعد از تاريخ فوق ترتيب اثر داده نخواهد شد.

ضمنا به استناد تبرصه 2 بند ج ماده 14 اساسنامه انجمن،‌ اعضا اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي مي‌توانند مدير مؤسسه يا صاحب امتياز يكي از شركاء شركت را به عنوان نماينده تام الاختيار جهت شركت در مجمع عمومي كتبا معرفي نمايند.

دستور جلسه مجمع عادي
- 1. استماع گزارش هيأت مديره
- 2. استماع گزارش بازرسان و خزانه‌دار در رابطه با گزارشات مالي و تراز عملكرد انجمن
- 3. تصويب ترازنامه و عملكرد
- 4. انتخابات هيأت مديره و بازرسان
- 5. تعيين روزنامه كثيرالانتشار
- 6. ساير موارد

دستور جلسه مجمع فوق‌العاده
- 1. اصلاح مواد 32 و 44 اساسنامه (اصافه نمودن كلمه نايب رئيس به بندهاي ذيل موارد مذكور به لحاظ افزايش صاحبان امضاء مجاز)
- 2. ساير موارد

- حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره
- شماره نامه:‌ 31 / 93
- تاريخ نامه:‌ 25 / 1 / 93


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 765299

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License