شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

واريز هفتگي 3 درصد بارنامه

20 فروردين 1383
چهار شنبه 9 آوريل 2014 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل كالاي برون شهري!

موضوع: دريافت وجه 3 درصد.

سلام عليكم؛

احتراماً، عطف به نامه شماره 40603 / 11 مورخ 25 / 12/ 92 اداره كل محترم مل و نقل و پايانه‌هاي استان تهران و به استناد نامه شماره 2 / 75 / 136982 مورخ 24 / 12 / 92 مديركل محترم مالي و منابع انساني راهداري و حمل و نقل جاده‌اي به آگاهي مي‌رساند، در اجراي سيستم بارنامه برخط و دسترسي آسان و مؤثر به اطلاعات بارنامه، كليه مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل، مي‌بايست به صورت هفتگي نسبت به واريز 3 درصد بارنامه اقدام و فيش واريزي را در سامانه بارنامه برخط ثبت نمايند.

- حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره
- شماره نامه: 1507/92
- تاريخ نامه: 28 / 12/ 92


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 406612

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License