شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

تمديد انسداد محور اصلي قم - گرمسار

28 اسفند 1392
چهار شنبه 19 مارس 2014 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل كالاي برون شهري

موضوع: تمديد انسداد محول اصلي قم - گرمسار.

سلام عليكم؛

احتراماً، عطف به نامه شماره 38279 / 11 مورخ 10 / 12 / 92 اداره كل محترم حمل و نقل و پايانه‌هاي استان تهران و به استناد نامه شماره 2 / 72 / 128978 مورخ 6 / 12 / 92 مديريت محترم مركز راه‌هاي كشور انسداد محور قم - گرمسار از تاريخ 20 / 12 / 92 لغايت 31 / 3 / 93 تمديد گرديده و مسير جايگزين ( در صورت لزوم) محور قديم قم - تهران (براي وسايل نقليه سنگين) و در ادامه مسير پاكدشت - گرمسار و بالعكس مي‌باشد.

- حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره
- شماره نامه:‌1461 / 92
- تاريخ نامه:‌ 19 / 12 / 92


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 405705

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License