شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

چهارشنبه 28 اسفند: آخرين فرصت براي استفاده از بخشودگي جرايم مالياتي

28 اسفند 1392
چهار شنبه 19 مارس 2014 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل كالاي برون شهري

با سلام؛

احتراماً، در ادامه نامه شماره 40066 / 16 م مورخ 26 / 12 / 92 اتاق محترم اصناف تهران در خصوص بخشودگي جرايم مالياتي قابل بخشش در صورت پرداخت اصل بدهي‌هاي مالياتي تا تاريخ 28 / 12 / 92 جهت آگاهي و اقدام لازم ارايه مي‌شود.

- حسين احمدي زاده رئيس اتحاديه
- شماره نامه:‌1057/ ح / الف
- تاريخ نامه:‌ 26 / 12 / 92

- از اتاق تهران
- به اتحاديه صنف

با سلام

احتراماً، با توجه به اعلام رياست محترم امور مالياتي شهر تهران و نظر به حمايت از توليد و رونق بخشيدن به فعاليت‌هاي اقتصادي به استحضار مي‌رساند بنا به اختيار از ماده 191 قانون ماليات‌هاي مستقيم چنانچه اعضاي محترم تحت پوشش آن اتحاديه كه داراي بدهي مالياتي مي‌باشند تا تاريخ 28 / 12 / 92 نسبت به پرداخت اصل بدهي‌هاي مالياتي خود اقدام نمايند در خصوص بخشودگي جرايم مالياتي قابل بخشش آنان طبق قانون حداكثر مساعدت لازم توسط ادارات كل امور مالياتي ذيربط معمول خواهد گرديد. لذا خواهشمند است دستور فرماييد مراتب را به نحو مقتضي به اعضاي تحت پوشش آن اتحاديه اطلاع رساني نماييد.

- با احترام قاسم نوده فراهاني
- شماره نامه: 40046 / 16 م
- تاريخ نامه: 26 / 12 / 92


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 405570

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License