شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

عدم ارائه خدمات

سه شنبه 16 فوريه 2010 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

باسلام:

احتراماً:عطف به نامه شماره 39017/11 مورخ 26/10/88اداره کل محترم حمل ونقل وپایانه های استان تهران درخصوص موضوع صدرالاشاره به آگاهی می رساند؛به استنادنامه شماره 12023/87مورخ19/09/88اداره کل حمل ونقل وپایانه های استان سمنان مقتضی است درصورت مشاهده کامیون به شماره انتظامی 942ع14ایران79ضمن عدم ارائه خدمات مراتب رابه نزدیکترین یگان نیروی انتظامی اعلام وازنتیجه این انجمن رامطلع فرمائید.

-حسین احمدی زاده
- رئیس هیئت مدیره

رو نوشت: اداره کل محترم حمل ونقل وپایانه های استان تهران بازگشت به شماره نامه صدرالذکرجهت استحضار.


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 405570

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License