شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

ضرورت اصلاح آئين‌نامه مربوط به حوزه جغرافيائي حمل و نقل كالا

24 اسفند 1393
شنبه 15 مارس 2014 بوسيله ى گروه نويسندگان

كانون محترم انجمن‌هاي صنفي كارفرمايان مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل كالاي كشور

موضوع: حوزه جغرافيايي.

سلام عليكم؛

احتراماً،‌ به پيوست طومار مورخه 28 / 1/ 92 مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل تحت پوشش اين انجمن در خصوص مورد اشاره و مشكلات ناشي از آن پس از انتزاع كرج از تهران ارسال مي‌گردد. همانگونه كه استحضار دارند كارخانجات و شركت‌هاي توليدي مستقر در محور مذكور در نقاطي قرار گرفته‌اند كه با توجه به تصميمات متخذه (انتزاع) از حوزه جغرافيائي تهران خارج شده‌اند و برابر مقررات حمل و نقل اجازه حمل بار پس از گذشت سال‌ها از آنان سلب شده است و بر اين اساس ادامه فعاليت براي واحد صنفي تهران با توجه به سرمايه‌گذاري قابل توجه به دليل مسائل مرتبط از جمله كمبود بار، عدم بالانس مالي بين درآمد حاصله و هزينه‌هاي جاري و حنبي و . . . توجيه اقتصادي نخواهد داشت و در صورت ادامه روند موجود اجبارا از اين بخش خارج خواهند شد. لذا ضرورت و حساسيت موضوع ايجاب مي‌نمايد تا با تمهيدات لازم و كارشناسي دقيق منافع واحدهاي صنفي مستقر در تهران و كرج به طوري كه كليه مسائل از جمله تعداد مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل، توان حمل كالا، قدمت واحدهاي صنفي، پايانه كالاي تهران، شركت شهرك حمل و نقل در دست احداث، رضايت صاحبان كالا و همچنين مقايسه تهران و كرج و . . . مطمح نظر قرار گرفته و راه حلي مناسب و منطقي در اين حالت خاص با اصلاح آئين‌نامه‌ مربوطه براي رفع معضل به وجود آمده ارايه گردد.

شايان ذكر است اغلب واحد‌هاي صنفي فعال در تهران قبل از تعيين حوزه جغرافيايي اقدام به سرمايه‌گذاري در بخش حمل كالا نموده‌اند. علي اي حال،‌با توجه به نارضايتي اعضاء تحت پوشش،‌ تسريع در انعكاس نتيجه مزيد امتنان خواهد بود.

- حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره
- شماره نامه: 71 / 92 - ترايخ نامه : 5 / 2/ 92

جناب آقاي مهندس ميركتولي

مدير كل محترم حمل و نقل و پايانه‌هاي استان تهران

موضوع: حزوه جغرافيايي

سلام علكيم:

احتراماً، عطف به نامه شماره 34340 / 11 مورخ 8 / 11 / 92 و ضمائم مربوطه در خصوص رعايت حوزه فعاليت جغرافيايي براي حمل كالا و صدور بارنامه به استحضار مي‌رساند: در رابطه با موضوع معنونه قبلا مكاتباتي با آن اداره كل محترم صورت گرفته است، ضمن تشكر از حمايت به حق كه در قالب گزارش توجيهي طي نامه شماره 5603 / 11 مورخه 28 / 2/ 92 تحت عنوان مديركل محترم دفتر حمل و نقل كالا به دستور آن مديركل محترم ارسال گرديده است، تقاضا دارد به هر طريق ممكنه كه اصلح مي‌داننند در خصوص رفع اين معضل دستور اقدام صادر فرمايند به طوري كه تهران و استان‌هاي همچوار (بالاخص استان‌هاي البرز و مركزي) بتوانند با اصلاح آئين‌‌نامه‌ مربوطه بدون محدوديت حوزه فعاليت در امر حمل و نقل انجام وظيفه نمايند،‌ دستور انعكاس نتيجه مزيد امتنان خواهد بود.

- حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره
- شماره نامه:‌
- تاريخ نامه:


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 422143

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License