شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

طرح اسقاط نقدي كاميون‌هاي فرسوده

20 اسفند 1392
سه شنبه 11 مارس 2014

مدبران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل كالاي برون شهري!

موضوع: طرح اسقاط نقدي كاميون‌هاي فرسوده.

سلام عليكم؛

احتراماً، عطف به نامه شماره 38191 / 11 مورخ 10 / 12 / 92 اداره كل محترم حمل و نقل و پايان‌نامه‌هاي استان تهران، به پيوست تصوير نامه شماره 1 / 74 / 122985 مورخ 23 / 11 / 92 دفتر محترم حمل و نقل كالا مبني بر استقاط نقدي كاميون‌هاي فرسوده مطابق مصوبه هيأت محترم وزيران جهت آگاهي ارسال مي‌گردد. متقضي است با عنايت به مضمون نامه فوق، متقاضيان استقاط نقدي، نسبت به تكميل جدول ضميمه اقدام و جدول مربوطه را جهت اقدامات بعدي به اين انجمن ارسال نمايند.

- حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره
- شماره نامه: 1437 / 92
- تاريخ نامه: 15 / 12 / 92


براي چاپ جدول مورد نظر روي تصويرك مربوطه كليك فرماييد.


اسناد پيوسته

متن چاپخور جدول مربوط به طرح اسقاط نقدي كاميون‌هاي فرسوده

11 مارس 2014
سند : PDF
238.8 kb

براي ديدن و چاپ روي تصويرك كليك كنيد


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 405705

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License