شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

راهنمای ثبت اطلاعات مربوط به ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم(مکرر)برا ی مؤسسات وشرکتهای حمل ونقل کالای برون شهری (ويرايش دوم)

13 اسفند 1392 - تاريخ نشر ويرايش دوم: 17 اسفند 1392
شنبه 8 مارس 2014 بوسيله ى اميد قاسمي

مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل كالاي برون شهري!

با سلام

ويرايش دوم متن كامل راهنمای ثبت اطلاعات مربوط به ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم(مکرر)برا ی مؤسسات وشرکتهای حمل ونقل کالای برون شهری در ادامه تقديم مي‌شود در اين ويرايش، بخشي از بند شد به اين شكل اصلاح شده است: (قبوض؛آب ،برق، تلفن، گاز و کلیه هزینه‌ها به غیر از حقوق ...) . گفتني است كه متن پي.دي.افي اين سند نيز ضميمه است.

- با احترام
- اميد قاسمي مسؤل دبيرخانه انجمن

راهنمای ثبت اطلاعات مربوط به ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم(مکرر)برا ی مؤسسات وشرکتهای حمل ونقل کالای برون شهری

1-برنامه ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم(مکرر)راازسايتwww.tax.gov.ir و یادفاترانجمن دریافت ونصب می نمائیم.

2-پس ازنصب برنامه،فلدری تحت عنوان«TTMS »روی صفحه دسک تاپ ظاهر می گرددکه با دوبارکلیک کردن برون آن برنامه بازمی گردد.

3-مسیرفایل اکسس دانلودشده(اکسس، همان بانک اطلاعاتی بوده که اطلاعاتی که ثبت می نمائیدبرروی اکسس درج می گردد)راازگزینه «انتخاب فایل اکسس» انتخاب می نمائیم که دراین هنگام سایرمنوهای برنامه فعال می گردد.

4-باتوجه به مصوبه هیئت محترم وزیران ،میزان درآمدآندسته ازاصنافی که درهربرگ صورت حساب (هربارنامه) کمتر از 000 / 700 / 6 ریال درسال 91 ودرسال 92 کمتراز 000 / 800 / 8 ریال می باشدمی بایستی گزارش خودرابه صورت تجمیعی هرسه ماه یک بارازابتدای فصل بهارسال 91 تا آخر پایئز 92 به صورت ذیل درسیستم ثبت نمایند.

5-ازمنوی «انتخاب فایل» گزینه« ورود اطلاعات فروش»را انتخاب نموده وتیک مربوط به «معاملات کمتر از 10% مبلغ حدنصاب» را زده ودراین حالت تنها فیلدهای «الف-مبلغ خالص تجمیعی ب-برگشتی پ-مالیات برارزش افزوده تجمیعی ت-عوارض شهرداری تجمیعی ث-جمع»، دراین صفحه فعال می باشدکه همکاران محترم می بایست میزان کمیسیون دریافتی ومالیات برارزش افزوده پرداختی رابه صورت تجمیعی هرسه ماه یک بارازابتدای فصل بهارسال 91 تاآخرپایئز92 درفیلدهای مذکوردرج نموده وثبت نمایند.

نکات مهم :

درج اطلاعات شما می بایست بادفاترمالی ومیزان مالیات اعلام شده درزمانیکه مالیات برارزش افزوده راپرداخت نموده اید، هیچگونه مغایرتی نداشته باشد. درصورت درج اطلاعات نادرست ویا اشتباه تیک «برگشتی» را زده که دراین هنگام اطلاعات درج شده شما باطل می گردد.

6- منوی «ورود اطلاعات خرید» را انتخاب وبه همان ترتیبی که برای بند( 5 ) اطلاعات رادرج وثبت نموده اید دراین صفحه نیز مبالغ اقلام خریداری شده (قبوض؛آب ،برق،تلفن،گاز و کلیه هزینه ها به غیر از حقوق...) را به صورت تجمیعی هرسه ماه یک بار از ابتدای فصل بهارسال 91 تا آخر پایئز 92 درفیلدهای مذکور درج نموده وثبت نمائید.

نکات مهم:

درج اطلاعات شما می بایست بادفاترمالی ومیزان مالیات اعلام شده درزمانیکه مالیات برارزش افزوده راپرداخت نموده اید، هیچگونه مغایرتی نداشته باشد. درصورت درج اطلاعات نادرست ویا اشتباه تیک برگشتی رازده که دراین هنگام اطلاعات درج شده شما باطل می گردد.

7-درصورتیکه مؤسسات وشرکتهای حمل ونقل دارای قرادادحمل می باشند،می بایست منوی «اطلاعات پرداخت قراداد»رابه طورکامل تکمیل وثبت نمایند.

9-درصورتیکه صاحب کالا ازدادن اطلاعات به صورت کامل (به عنوان مثال ندادن کداقتصادی،شناسه ملی،کدملی) امتناع می نماید،درمنوی وروداطلاعات امتناع ، مشخصاتی که ازصاحب کالا داریدرادرج وثبت می نمائید.

10- وارد منوی «عملیات» شده و سپس واردمنوهای «ارسال اطلاعات فروش» -«ارسال اطلاعات خرید»وگزینه های دیگرشده وبا انتخاب سال وفصلی که گزارش آن راثبت نموده اید با زدن کلید «تأییدوادامه»،صفحه ای بازشده ،که درذیل آن کلید «صحت بررسی داده» رادارد ، بافشاردادن این کلیدصحت اطلاعات تأییدشده وسپس کلید«ارسال اطلاعات وتحویل سی دی به سازمان» را زده که درصورت داشتن نام کاربری وکلمه عبورکه درزمان پیش ثبت نام کد اقتصادی دریافت نموده اید، نسبت به ارسال اینترنتی اقدام نموده وکدرهگیری دریافت می نمایئد، درغیراینصورت کلید«نام کاربری ندارم» را انتخاب واز طریق منوی« مشخصات وصحت سنجی» مشخصات مؤسسه/شرکت حمل ونقل مربوطه رادرگزینه های مربوط به «فروش»-«خرید» و چنانچه منوی «امتناع» ویا«قراداد»رانیزتکمیل نموده اید، به طورکامل ثبت ودردونسخه پرینت به همراه یک نسخه از« Cd » فایل اکسس که اطلاعات شما بروی آن درج وثبت می گردد به سازمان امورمالیاتی مربوطه ارائه می نمائید.

شایان ذکراست عدم ارائه این گزارش تاپایان اسفندماه سال 1392 مستوجب جریمه ازجانب سازمان امورمالیاتی کشورمی گردد.

پایان


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 426128

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License