شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

ماجراي فهرست مشخصات مشتريان كاميون‌هاي هوو

يكشنبه 2 مارس 2014 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل كالاهاي برون شهري

موضوع: ابلاغ فراخوان شماره 1 دارندگان كاميون‌هاي هوو.

سلام عليكم؛

احتراماً، عطف به نامه شماره 36746 / 11 مورخ 29 / 11 / 92 ادره كل محترم حمل و نقل و پايانه‌هاي استان تهران در ادامه نامه شماره 74 / 122736 مورخ 23 / 11 / 92 معاون محترم سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي در خصوص فراخوان رفع نقص كاميون‌هاي هوو توليدي شركت ايران خودرو ديزل جهت آگاهي و بهره‌ برداري ارسال مي‌گردد.

- حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره
- شماره نامه: 1361/ 92
- تاريخ نامه: 3 / 12 / 92

- از معاونت حمل و نقل سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌‌اي
- به ادارات كل حمل و نقل و پايانه‌هاي سراسر كشور

موضوع:ابلاغ فراخوان شماره 1 دارندگان كاميون‌هاي هوو.

سلام عليكم؛

احتراماً، با توجه به بند 3 تصميمات متخذه در نشست 44 كميسيون ايمني راه‌هاي كشور در خصوص رفع نقص كاميون‌هاي هوو توليدي شركت ايران خودرو ديزل، از آنجا كه برخي از مالكان خودروهاي يادشده در فراخوان اول جهت رفع نقص به نمايندگي‌هاي شركت ياد شده مراجعه ننموده‌اند، در ادامه نامه شماره 225589 / 60 مورخ 21 / 10 / 92 دفتر خودرو و نيرو محركه وزارت صنعت، معدن و تجارت به انضمام فايل فهرست مشترياني كه براي فراخوان شماره 1 مراحعه ننموده‌اند، ارسال مي‌گردد. شايسته است دستور فرماييد مراتب به نحو مقتضي به اطلاع شركت‌هاي حمل و نقل و انجمن‌هاي صنفي مربوطه رسانيده شود.

- اسماعيل غلامي معاون حمل و نقل
- شماره نامه: 74 / 122736
- تاريخ نامه: 23 / 11 / 1392

- از مديكل صنايع ماشين‌سازي و نيرو محركه
- به رئيس سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي كشور
- و به رئيس محترم پليس راهوار ناجا

با سلام،

احتراماً، پيرو مصوبه جلسه اخير كميسييون ايمني راه‌ها، بدينوسيله به پيوست روگرفت نامه شمراه ص‌خ‌ / 92400571 / م‌ع مورخ 11 / 10 / 92 شركت ايران خودرو ديز به همراه لوح فشرده حاوي فهرست مشخصات مشترياني كه براي فراخوان 1 شركت مذكور مراجعه ننموده‌اند، را جهت استحضار و دستور اقدام لازم برابر مصوبه كميسيون ايمني راه‌ها ارسال مي‌نمايد.

- كيومرث فروتني مديركل صنايع مايشين سازي و نيرو محركه
- شماره نامه: 225589 / 60
- تاريخ نامه: 21 / 10 / 1392

- از مديرعامل ايران خودرو ديزل
- به مديركل صنايع ماشين سازي و نيرو محركه

با سلام

احتراماً، به پيوست گزارش مشترياني كه براي فراخوان شماره 1 تا كنون مراجعه ننموده‌اند جهت استحضار ارسال مي‌گردد.

- مهدي يونسيان مديرعامل
- شماره نامه: ص‌خ / 92400571 /م ع
- تاريخ نامه: 11 / 10 / 1392

- از معاونت حمل و نقل سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي
- به مديركل دفتر خودرو و نيرو محركه

سلام عليكم؛

احتراماً، بازگشت به نامه شماره 225589 / 60 مورخ 21 / 10 / 92 در خصوص نامه شماره ص‌خ / 92400571 /م ع شركت ايران خودرو ديزل موضوع ارسال فهرست مشخصات مالكين كاميون‌هاي هوو كه براي فراخوان اول مراجعه ننموده‌اند و با عنايت به بند 3 نشست 44 كميسيون ايمني راه‌ها به آگاهي مي‌رساند لوح فشرده ضميمه نامه، حاوي فهرست مشخصات مشتريان كاميون‌هاي شركت ياد شده واصل نگرديده و پيگيري‌هاي مكرر دبيرخانه اين سازمان در خصوص اخذ ضمائم نيز بي‌نتيجه بوده است؛ لذا شايسته است در اسرع وقت نسبت به ارسال ضمائم نامه ياد شده به اين سازمان اقدام گردد.

- اسماعيل غلامي معاون حمل و نقل
- شماره نامه: 74 / 114999
- تاريخ نامه: 5 / 11 / 1392


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 405705

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License