شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

كنترل و نظارت بر وسايل نقليه عمومي بار و مسافر

26 بهمن 1392
شنبه 15 فوريه 2014 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل كالاي برون شهري!

موضوع: كنترل و نظارت بر وسايل نقليه عمومي بار و مسافر.

سلام عليكم؛

احتراماً عطف به نامه شماره 34950 / 11 مورخ 14 / 11 / 92 اداره كل محترم حمل و نقل و پايانه‌هاي استان تهران به پيوست تصوير بخشنامه شماره 74 / 111400 مورخ 24 / 10 / 92 معاون محترم حمل و نقل و سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي در خصوص موضوع مورد اشاره در فوق جهت آگاهي و اقدام لازم تقديم مي‌‌گردد.

- حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره
- شماره نامه: 1305 / 92
- تاريخ نامه: 21 / 11 / 92


اسناد پيوسته

بخشنامه معاون حمل و نقل سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي

15 فوريه 2014
سند : PDF
131.8 kb

موضوع: كنترل و نظارت بر وسايل نقليه عمومي بار و مساف


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 406449

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License