شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

ارسال فهرست خودروهاي تجاري

19 بهمن 1392
شنبه 8 فوريه 2014 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل كالاي برون شهري

موضوع: ارسال فهرست خودروهاي تجاري.

سلام عليكم؛

احتراماً، عطف به نامه شماره 2901 / 11 مورخ اداره كل محترم حمل و نقل و پايانه‌هاي استان تهران به استناد نامه شماره 1 / 74 / 96851 مورخ 18 / 9 / 92 مديركل محترم دفتر نظارت بر اجراي استاندارد صنايع فلزي سازمان ملي استاندارد ايران به پيوست تصوير فهرست خودروهاي تجاري حمل و نقل كالا جهت بهره برداري و اقدام لازم ارسال مي‌گردد.

- حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره
- شماره نامه: 1086 / 92
- تاريخ نامه: 8 / 11 / 92


اسناد پيوسته

فهرست خودروهاي تجاري

8 فوريه 2014
سند : PDF
358.8 kb

6 صفحه


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 405705

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License